Súbory na stiahnutie

Cenníky elektrickej energie, žiadosti a ostatné dokumenty na stiahnutie.

 • Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

namePovolenie ÚRSO na podnikanie
súbor na stiahnutie
 • Všeobecné zmluvné podmienky

nameObchodné podmienky dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti - platné od 23.12.2013
súbor na stiahnutie
nameObchodné podmienky dodávky elektriny pre malé podniky - platné od 23.12.2013
súbor na stiahnutie
nameObchodné podmienky dodávky elektriny pre malé podniky mimo regulácie, stredné a veľké podniky - platné od 01.08.2018
súbor na stiahnutie
nameOsobitné obchodné podmienky dodávky elektriny - platné od 01.01.2017
súbor na stiahnutie
 • Cenník elektriny 2018

nameCenník elektriny pre maloodber do 30 MWh platný od 01.01.2018
súbor na stiahnutie
nameCenník elektriny pre maloodber nad 30 MWh platný od 01.01.2018
súbor na stiahnutie
nameCenník elektriny pre domácnosť platný od 01.01.2018
súbor na stiahnutie
nameCenník elektriny Exclusive pre domácnosť platný od 01.01.2018
Distribučné územie SSE
nameCenník elektriny Exclusive pre domácnosť platný od 01.01.2018
Distribučné územie VSD
nameCenník elektriny Exclusive pre domácnosť platný od 01.01.2018
Distribučné územie ZSD
nameCenník doplnkových služieb platný od 01.03.2018
súbor na stiahnutie
 • Cenník elektriny 2017

nameCenník elektriny pre maloodber platný od 01.01.2017
súbor na stiahnutie
nameCenník elektriny pre domácnosť platný od 01.01.2017
súbor na stiahnutie
nameCenník doplnkových služieb platný od 01.06.2017
súbor na stiahnutie
 • Cenník elektriny 2016

nameCenník elektriny pre maloodber
súbor na stiahnutie
nameCenník doplnkových služieb platný od 01.10.2016
súbor na stiahnutie
 • Cenník elektriny 2015

nameCenník elektriny pre domácnosť platný od 01.02.2015
Distribučné územie ZSD
nameCenník elektriny pre domácnosť platný od 01.02.2015
Distribučné územie SSE
nameCenník elektriny pre domácnosť platný od 01.02.2015
Distribučné územie VSD
nameCenník elektriny pre maloodber
súbor na stiahnutie
nameCenník elektriny pre domácnosť platný od 14.12.2015
Distribučné územie ZSD
nameCenník elektriny pre domácnosť platný od 14.12.2015
Distribučné územie SSE
nameCenník elektriny pre domácnosť platný od 14.12.2015
Distribučné územie VSD
nameCenník doplnkových služieb platný od 01.05.2015
súbor na stiahnutie
 • Zmluvy

nameZmluva o dodávke elektriny
Elektrina
 • Čestné vyhlásenie/splnomocnenie na právne úkony

nameSplnomocnenie
súbor na stiahnutie
 • Rozhodnutia ÚRSO

nameURSO
Cenové rozhodnuitie pre rok 2017 - 2021
nameURSO
Schválenie OP pre domácnosti a malé podniky
 • Poučenie odberateľ elektriny v domácnosti

namePoučenie odberateľa EE v domácnosti
cenník
namePoučenie odberateľa EE v domácnosti
obchodné podmienky
 • Vyhodnotenie štandardov kvality

nameVyhodnotenie štandardov kvality 2017
Súbor na stiahnutie
namevyhodnotenie štandardov kvality 2016
Súbor na stiahnutie
 • Zoznam sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje

nameZoznam sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje
Súbor na stiahnutie
 • Žiadosti

nameŽiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
nameŽiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
nameŽiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
nameŽiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
nameVýpoveď zo zmluvy o združenej dodávke elektriny - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
nameVýpoveď zo zmluvy o združenej dodávke elektriny - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
nameŽiadosť o dodávku elektriny - nový odber - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
nameŽiadosť o dodávku elektriny - nový odber - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
nameŽiadosť o zmenu rezervovanej kapacity
Súbor na stiahnutie
nameŽiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
nameŽiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie