Súbory na stiahnutie

Cenníky elektrickej energie, žiadosti a ostatné dokumenty na stiahnutie.

 • Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

namePovolenie ÚRSO na podnikanie
súbor na stiahnutie
 • Všeobecné zmluvné podmienky

nameObchodné podmienky dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti - platné od 23.12.2013
súbor na stiahnutie
nameObchodné podmienky dodávky elektriny pre malé podniky - platné od 23.12.2013
súbor na stiahnutie
nameObchodné podmienky dodávky elektriny pre malé podniky mimo regulácie, stredné a veľké podniky - platné od 01.08.2018
súbor na stiahnutie
nameOsobitné obchodné podmienky dodávky elektriny - platné od 01.01.2017
súbor na stiahnutie
 • Cenník elektriny 2018

nameCenník elektriny Exclusive "B" pre domácnosť platný od 01.12.2018
Distribučné územie ZSD
nameCenník elektriny Exclusive "B" pre domácnosť platný od 01.12.2018
Distribučné územie SSE
nameCenník elektriny Exclusive "B" pre domácnosť platný od 01.12.2018
Distribučné územie VSD
nameCenník elektriny pre maloodber nad 30 MWh platný od 01.11.2018
súbor na stiahnutie
nameCenník elektriny pre maloodber do 30 MWh platný od 01.01.2018
súbor na stiahnutie
nameCenník elektriny pre maloodber nad 30 MWh platný od 01.01.2018
súbor na stiahnutie
nameCenník elektriny pre domácnosť platný od 01.01.2018
súbor na stiahnutie
nameCenník elektriny Exclusive pre domácnosť platný od 01.01.2018
Distribučné územie SSE
nameCenník elektriny Exclusive pre domácnosť platný od 01.01.2018
Distribučné územie VSD
nameCenník elektriny Exclusive pre domácnosť platný od 01.01.2018
Distribučné územie ZSD
nameCenník doplnkových služieb platný od 01.03.2018
súbor na stiahnutie
 • Cenník elektriny 2017

nameCenník elektriny pre maloodber platný od 01.01.2017
súbor na stiahnutie
nameCenník elektriny pre domácnosť platný od 01.01.2017
súbor na stiahnutie
nameCenník doplnkových služieb platný od 01.06.2017
súbor na stiahnutie
 • Cenník elektriny 2016

nameCenník elektriny pre maloodber
súbor na stiahnutie
nameCenník doplnkových služieb platný od 01.10.2016
súbor na stiahnutie
  • Zmluvy

  nameZmluva o dodávke elektriny
  Elektrina
  • Čestné vyhlásenie/splnomocnenie na právne úkony

  nameSplnomocnenie
  súbor na stiahnutie
  • Rozhodnutia ÚRSO

  nameURSO
  Cenové rozhodnuitie pre rok 2017 - 2021
  nameURSO
  Schválenie OP pre domácnosti a malé podniky
  • Poučenie odberateľ elektriny v domácnosti

  namePoučenie odberateľa EE v domácnosti
  cenník
  namePoučenie odberateľa EE v domácnosti
  obchodné podmienky
  • Vyhodnotenie štandardov kvality

  nameVyhodnotenie štandardov kvality 2017
  Súbor na stiahnutie
  namevyhodnotenie štandardov kvality 2016
  Súbor na stiahnutie
  • Zoznam sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje

  nameZoznam sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje
  Súbor na stiahnutie
  • Žiadosti

  nameŽiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória domácnosť
  Súbor na stiahnutie
  nameŽiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória podnikatelia
  Súbor na stiahnutie
  nameŽiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória domácnosť
  Súbor na stiahnutie
  nameŽiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória podnikatelia
  Súbor na stiahnutie
  nameVýpoveď zo zmluvy o združenej dodávke elektriny - kategória domácnosť
  Súbor na stiahnutie
  nameVýpoveď zo zmluvy o združenej dodávke elektriny - kategória podnikatelia
  Súbor na stiahnutie
  nameŽiadosť o dodávku elektriny - nový odber - kategória domácnosť
  Súbor na stiahnutie
  nameŽiadosť o dodávku elektriny - nový odber - kategória podnikatelia
  Súbor na stiahnutie
  nameŽiadosť o zmenu rezervovanej kapacity
  Súbor na stiahnutie
  nameŽiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória domácnosť
  Súbor na stiahnutie
  nameŽiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória podnikatelia
  Súbor na stiahnutie