E - zmluva pre dodávku elektriny domácnostiam

Vyplňte prosím elektronický formulár pre danú zľavu. Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Pre lepšiu orientáciu pri vypĺňaní si pozrite príklady faktúr s vyznačením potrebných údajov.  

ODBERATEĽ

Meno a priezvisko*
Dátum narodenia*
Telefónne číslo*
E-mail*

ADRESA TRVALÉHO BYDLISKA

Ulica
Číslo domu (orientačné/popisné)
PSČ
Mesto

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA JE ROVNAKÁ AKO FAKTURAČNÁ

   
   
Ulica
Číslo domu orientačné
Číslo domu popisné
PSČ
Mesto

MÁM ZÁUJEM O:

   
   
Typ zľavy (vyberte iba jeden produkt)
   
   
ID číslo uživateľa Lyoness karty----421.000.*
Držiteľ Lyoness karty (akceptovaná len karta vlastná, prípadne rodinného prislušníka-uviesť vzťah)*
Odberné miesto elektrickej energie
Rovnaké ako korešpondenčná adresa
Rovnaké ako fakturačná adresa
Iná adresa (presná adresa z faktúry - aj s prípadnými chybami)
EIC kód*
VT - vysoký tarif*
NT - nízky tarif*
Distribučná sadzba*
Pôvodný dodávateľ elektriny
Pôvodný dodávateľ plynu
Platnosť zmluvy s pôvodným dodávateľom
Nový odber/ nové odberné miesto
Mám záujem o viazanosť na*
1 rok
2 roky
3 roky
4 roky
6 rokov
nie som ešte rozhodnutý
Mám záujem o viazanosť na*
2 roky
3 roky
4 roky
nie som ešte rozhodnutý
Odberné miesto plynu
Rovnaké ako korešpondenčná adresa
Rovnaké ako fakturačná adresa
Iná adresa (presná adresa z faktúry - aj s prípadnými chybami)
Číslo miesta spotreby*
POD kód*
   
   
   
Predpokladaná spotreba (v m3)
Distribučná sadzba - plyn*
Pôvodný dodávateľ

Ak považujete niečo za dôležité, prosím vpíšte do poznámky:

Vaše poznámky

Spôsob platby zálohy:

   
   
Číslo účtu*
   
Číslo SIPO*

Spôsob vrátenia preplatku:

   
   
Číslo účtu*

Priložte prosím kópiu / scan faktúry ako prílohu pre rýchejšiu kontrolu

Vyúčovacia faktúra za plyn
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu

V prípade, že sa Vám nepodarilo vložiť prílohu, uveďte to do poznámky. Odošlite dotazník aj bez nej. Budeme Vás spätne kontaktovať.

   

Aktivácia elektronickej faktúry

Váš email
Uprednostňujem komunikáciu
emailom
poštou

Vyplňte prosím všetky hviezdičkou (*) označené polia.

Ďakujeme Vám za vyplnenie formuláru, po jeho odoslaní Vás budeme emailom kontaktovať a informovať o ďalšom postupe.

  • Príklad faktúry elektrina - stredné Slovensko

 
  • Príklad faktúry elektrina - východné Slovensko


  • Príklad faktúry elektrina - západné Slovensko

 
  • Príklad faktúry za plyn  • V zmysle § 10 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlasím s tým, aby moje osobné údaje, ktoré týmto poskytujem spoločnosti Energie2 boli týmto spracované a vedené iba na účely zaslania spracovanej zákazníckej zmluvy.