E - zmluva - dodávka elektriny Lyoness pre firmy

Vyplňte prosím elektronický formulár pre danú zľavu. Údaje označené hviezdičkou sú povinné.

ID číslo užívateľa karty Lyoness*
Držiteľ Lyoness karty*

ODBERATEĽ

Názov subjektu*
Štatutárny zástupca
IČO*
DIČ / IČ DPH
Kontaktná osoba*
Telefónne číslo*
E - mail*
Zapísaný v Obchodnom Registri

ADRESA / ADRESA SÍDLA FIRMY

Ulica
Číslo domu (orientačné/popisné)
PSČ
Mesto

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA JE ROVNAKÁ AKO FAKTURAČNÁ

   
   
Ulica
Číslo domu (orientačné/popisné)
PSČ
Mesto

MÁM ZÁUJEM O DODÁVKU ELEKTRINY

   
   
   
Ulica
Číslo domu (orientačné/popisné)
PSČ
Mesto
EIC kód
Predpokladaná ročná spotreba
Distribučná sadzba
Pôvodný dodávateľ elektriny

MÁM ZÁUJEM O DODÁVKU PLYNU

   
   
   
Ulica
Číslo domu (orientačné/popisné)
PSČ
Mesto
Číslo miesta spotreby
POD kód

PLYN SA VYUŽÍVA NA:

   
   
   
Predpokladaná spotreba (v m3)
Distribučná sadzba - plyn
Pôvodný dodávateľ

Priložte prosím kópiu / scan faktúr za celoročnú dodávku

Sken Lyoness karty (bez doloženia nebude formulár akceptovaný)
Vyúčovacia faktúra za plyn
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
Poznámka

V prípade, že sa Vám nepodarilo vložiť prílohu, uveďte to do poznámky. Odošlite dotazník aj bez nej a prílohy prosím pošlite na e-mail martin.adamkovic@energie2.sk.

Ďakujeme Vám za vyplnenie formuláru, po jeho odoslaní Vás budeme mailom kontaktovať a informovať o ďalšom postupe