Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke


 • V prípade ak sa rozhodnete podať výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke elektriny s našou spoločnosťou, (a tým sa pripravíte o značnú úsporu) je potrebné zaslať na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti  vyplnenú žiadosť Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke elektriny s označeným dôvodom v žiadosti.

  V žiadosti je potrebné uviesť aktuálny stav meradla ku dňu požadovanému dátumu ukončenia zmluvy a korešpondenčnú adresu, kde Vám bude zaslaná vyúčtovacia faktúra ukončeného odberu.

  Pri výpovedi zmluvy bude naša spoločnosť postupovať v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami našej spoločnosti.

  V prípade doručenia nekompletnej žiadosti, požiadavka nebude zrealizovaná.

  Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti:
  Energie2, a.s.
  Pod Kalváriou 18
  955 01  Topoľčany
  alebo elektronicky na info@energie2.sk