Súbory na stiahnutie

Cenníky plynu, žiadosti a ostatné dokumenty na stiahnutie.


 • Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

namePovolenie ÚRSO na podnikanie
Súbor na stiahnutie
 • Všeobecné zmluvné podmienky

nameObchodné podmienky dodávky plynu pre odberateľov plynu v domácnosti - platné od 29.11.2013
Súbor na stiahnutie
nameObchodné podmienky dodávky plynu pre malé podniky - platné od 29.11.2013
Súbor na stiahnutie
nameObchodné podmienky dodávky plynu pre malé podniky mimo regulácie, stredné a veľké podniky - platné od 01.06.2018
Súbor na stiahnutie
nameOsobitné obchodné podmienky dodávky plynu - platné od 07.12.2016
Súbor na stiahnutie
 • Cenník dodávky plynu pre rok 2018

nameCenník dodávky plynu pre domácnosť B - platný od 16.11.2018
Súbor na stiahnutie
nameCenník dodávky plynu pre domácnosť A - platný od 01.09.2018
Súbor na stiahnutie
nameCenník dodávky plynu - maloodber nad 100 MWh platný od 01.05.2018
Súbor na stiahnutie
nameCenník dodávky plynu - maloodber do 100 MWh platný od 29.04.2018
Súbor na stiahnutie
nameCenník dodávky plynu pre domácnosť B - platný od 29.04.2018
Súbor na stiahnutie
nameCenník doplnkových služieb platný od 01.03.2018
súbor na stiahnutie
 • Cenník dodávky plynu pre rok 2017

nameCenník dodávky plynu pre domácnosti podľa nových tarifných skupín platných od 01.01.2017
Súbor na stiahnutie
nameCenník dodávky plynu - maloodber do 100 MWh platný od 01.01.2017
Súbor na stiahnutie
nameCenník doplnkových služieb platný od 01.06.2017
súbor na stiahnutie
 • Cenník dodávky plynu pre rok 2016

nameCenník dodávky plynu - maloodber do 100 MWh platný od 01.01.2016
Súbor na stiahnutie
nameCenník doplnkových služieb platný od 01.10.2016
Súbor na stiahnutie
nameCenník dodávky plynu pre domácnosti platný od 07.12.2016
Súbor na stiahnutie
 • Zmluvy

nameZmluva na dodávku plynu
Súbor na stiahnutie
 • Čestné vyhlásenie/splnomocnenie na právne úkony

nameSplnomocnenie
Súbor na stiahnutie
 • Rozhodnutia ÚRSO

nameCenové rozhodnutie pre roky 2017 - 2021 pre zraniteľných odberateľov
Súbor na stiahnutie
nameRozhodnutie URSO - obchodné podmienky pre domácnosti
Súbor na stiahnutie
nameRozhodnutie URSO - obchodné podmienky pre malé podniky
Súbor na stiahnutie
 • Poučenie pre odberateľa

namePoučenie odberateľa zemného plynu v domácnosti - cenník
Súbor na stiahnutie
namePoučenie odberateľa zemného plynu v domácnosti - obchodné podmienky
Súbor na stiahnutie
 • Vyhodnotenie štandardov kvality

nameVyhodnotenie štandardov kvality 2016
Súbor na stiahnutie
nameVyhodnotenie štandardov kvality 2017
Súbor na stiahnutie
 • Zoznam sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje

nameZoznam sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje
Súbor na stiahnutie
 • Žiadosti

nameVýpoveď zo zmluvy o združenej dodávke plynu - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
nameVýpoveď zo zmluvy o združenej dodávke plynu - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
nameŽiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
nameŽiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
nameŽiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
nameŽiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
nameŽiadosť o dodávku plynu - nový odber - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
nameŽiadosť o dodávku plynu - nový odber - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
nameŽiadosť o preskúšanie meradla a prerušenie / obnovenie odberu - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
nameŽiadosť o preskúšanie meradla a prerušenie / obnovenie odberu - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
nameŽiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
nameŽiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie