Súbory na stiahnutie

Cenníky plynu, žiadosti a ostatné dokumenty na stiahnutie.


 • Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

namePovolenie ÚRSO na podnikanie
Súbor na stiahnutie
 • Všeobecné zmluvné podmienky

nameObchodné podmienky dodávky plynu pre odberateľov plynu v domácnosti - platné od 29.11.2013
Súbor na stiahnutie
nameObchodné podmienky dodávky plynu pre malé podniky - platné od 29.11.2013
Súbor na stiahnutie
nameObchodné podmienky dodávky plynu pre malé podniky mimo regulácie, stredné a veľké podniky - platné od 01.06.2018
Súbor na stiahnutie
nameOsobitné obchodné podmienky dodávky plynu - platné od 07.12.2016
Súbor na stiahnutie
 • Cenník dodávky plynu pre rok 2018

nameCenník dodávky plynu - maloodber nad 100 MWh platný od 01.05.2018
Súbor na stiahnutie
nameCenník dodávky plynu - maloodber do 100 MWh platný od 29.04.2018
Súbor na stiahnutie
nameCenník dodávky plynu pre domácnosť B - platný od 29.04.2018
Súbor na stiahnutie
nameCenník doplnkových služieb platný od 01.03.2018
súbor na stiahnutie
 • Cenník dodávky plynu pre rok 2017

nameCenník dodávky plynu pre domácnosti podľa nových tarifných skupín platných od 01.01.2017
Súbor na stiahnutie
nameCenník dodávky plynu - maloodber do 100 MWh platný od 01.01.2017
Súbor na stiahnutie
nameCenník doplnkových služieb platný od 01.06.2017
súbor na stiahnutie
 • Cenník dodávky plynu pre rok 2016

nameCenník dodávky plynu - maloodber do 100 MWh platný od 01.01.2016
Súbor na stiahnutie
nameCenník doplnkových služieb platný od 01.10.2016
Súbor na stiahnutie
nameCenník dodávky plynu pre domácnosti platný od 07.12.2016
Súbor na stiahnutie
 • Cenník dodávky plynu pre rok 2015

nameCenník dodávky plynu pre domácnosti platný od 14.12.2015
Súbor na stiahnutie
nameCenník dodávky plynu pre domácnosti platný od 01.09.2015
Súbor na stiahnutie
nameCenník dodávky plynu pre domácnosti platný od 19.01.2015
Súbor na stiahnutie
nameCenník dodávky plynu - maloodber do 100 MWh platný od 01.09.2015
Súbor na stiahnutie
nameCenník dodávky plynu - maloodber do 100 MWh platný od 01.02.2015
Súbor na stiahnutie
nameCenník doplnkových služieb platný od 01.05.2015
Súbor na stiahnutie
 • Zmluvy

nameZmluva na dodávku plynu
Súbor na stiahnutie
 • Čestné vyhlásenie/splnomocnenie na právne úkony

nameSplnomocnenie
Súbor na stiahnutie
 • Rozhodnutia ÚRSO

nameCenové rozhodnutie pre roky 2017 - 2021 pre zraniteľných odberateľov
Súbor na stiahnutie
nameRozhodnutie URSO - obchodné podmienky pre domácnosti
Súbor na stiahnutie
nameRozhodnutie URSO - obchodné podmienky pre malé podniky
Súbor na stiahnutie
 • Poučenie pre odberateľa

namePoučenie odberateľa zemného plynu v domácnosti - cenník
Súbor na stiahnutie
namePoučenie odberateľa zemného plynu v domácnosti - obchodné podmienky
Súbor na stiahnutie
 • Vyhodnotenie štandardov kvality

nameVyhodnotenie štandardov kvality 2016
Súbor na stiahnutie
nameVyhodnotenie štandardov kvality 2017
Súbor na stiahnutie
 • Zoznam sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje

nameZoznam sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje
Súbor na stiahnutie
 • Žiadosti

nameVýpoveď zo zmluvy o združenej dodávke plynu - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
nameVýpoveď zo zmluvy o združenej dodávke plynu - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
nameŽiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
nameŽiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
nameŽiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
nameŽiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
nameŽiadosť o dodávku plynu - nový odber - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
nameŽiadosť o dodávku plynu - nový odber - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
nameŽiadosť o preskúšanie meradla a prerušenie / obnovenie odberu - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
nameŽiadosť o preskúšanie meradla a prerušenie / obnovenie odberu - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
nameŽiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
nameŽiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie