KONTAKTY


 • Sídlo spoločnosti
  Energie2, a.s., Lazaretská  3a, 811  08  Bratislava

  Korešpondenčná adresa
  Energie2, a.s.,  Pod Kalváriou 18, 955 01 Topoľčany

  Infolinka - Zákaznícka linka
  +421 850 166 066

  E-mail     
  info@energie2.sk

  Webová stránka
  www.energie2.sk
 • Zákaznícke centrum Topoľčany

 • Otváracie hodiny

 
Pondelok 8:00 - 16:00 hod.
Utorok8:00 - 16:00 hod.
Streda8:00 - 16:00 hod.
Štvrtok 8:00 - 16:00 hod.
Piatok8:00 - 14:30 hod.
  • Fakturačné údaje

 • Energie2, a.s.,
  Lazaretská  3a,  811 08  Bratislava

  IČO: 46 113 177
  DIČ: 2023235225
  Zapísaná  v Obchodnom registri Okresného  súdu Bratislava I, 
  Odd. Sa,  vložka č.5389/B
  Číslo povolenia plyn: 2011P 0160
  Číslo povolenia elektrická energia: 2011E0444 • Bankové spojenie

 • Názov banky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
  SWIFT: UNCRSKBX
  IBAN: SK7911110000001152848056
  Číslo účtu: 1152848056
  Kód banky:
  1111

Mať obe najdôležitejšie energie pokope je cenovo výhodné, prehľadné, bezpečné, praktické.
Doprajte si pohodlie, ktoré vám poskytuje kombinácia jeden dodávateľ – dve komodity.