Oznamy


 • 08.01.2016
 • Súťaž o tablet Huawei MediaPad má svojho výhercu

 • Koncom roka 2015, si spoločnosť Energie2 pre svojich zákazníkov pripravila súťaž o tablet Huawei Media Pad T1 8.0.Pro. Úlohou bolo správne zodpovedať na otázku: Aké 3 kroky sú dôležité pre zmenu dodávateľa.

  Žrebovanie sa uskutočnilo 15.12.2015. O veselšie Vianoce sme sa postarali v rodine Vostrelových, u Zdeňka Vostrela. Cenu bola osobne prevziať jeho dcéra Veronika Sekerová. Výhercovi gratulujeme a všetkým ostatným zúčastneným ďakujeme za prejavenú dôveru.

  Energie2, a.s.
 

 • 24.03.2016
 • Zákaznícke centrum v Bratislave od 01.04.2016 zatvorené

 • Vážení zákazníci, 
  informujeme Vás, že od 01.04.2016 sa ruší zákaznícke centrum Energie2, a.s. na adrese Lazaretská 3a, 811 08  Bratislava.

  Všetky Vaše požiadavky môžete riešiť:

  - telefonicky 0850 166 066

  - mailom info@energie2.sk

  - osobne Energie2, a.s., Pod Kalváriou 18, 955 01  Topoľčany

  Za pochopenie ďakujeme
  Energie2, a.s.

 • 07.11.2016
 • Zmena ceny za dodávku plynu

 • Vážení zákazníci,
  spoločnosť Energie2, a.s. s účinnosťou od 07.12.2016 znižuje ceny za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť.
namePoučenie odberateľa zemného plynu
súbor na stiahnutie
nameCenník dodávky plynu pre domácnosti platný od 07.12.2016
súbor na stiahnutie

 • 07.11.2016
 • Zmena osobitných obchodných podmienok za dodávku plynu

 • Vážení zákazníci,
  spoločnosť Energie2, a.s. s účinnosťou od 07.12.2016 mení osobitné obchodné podmienky za dodávku zemného plynu pre odberateľov kategórie domácnosť.
nameOsobitné obchodné podmienky dodávky zemného plynu
súbor na stiahnutie

 • Zmena ceny za dodávku elektriny

 • Vážení zákazníci,
  spoločnosť Energie2, a.s. s účinnosťou od 01.01.2017 znižuje ceny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny.
namePoučenie odberateľa elektriny
súbor na stiahnutie
nameCenník dodávky elektriny pre malý podnik platný od 01.01.2017
súbor na stiahnutie
nameCenník dodávky elektriny pre domácnosť platný od 01.01.2017
súbor na stiahnutie

 • Zmena osobitných obchodných podmienok za dodávku elektriny

 • Vážení zákazníci,
  spoločnosť Energie2, a.s. s účinnosťou od 01.01.2017 mení osobitné obchodné podmienky za dodávku elektriny pre odberateľov kategórie domácnosť.
nameOsobitné obchodné podmienky dodávky elektriny
súbor na stiahnutie

 • Zmena obchodných podmienok dodávky elektriny pre malé podniky mimo regulácie, stredné a veľké podniky

 • Vážení zákazníci,
  spoločnosť Energie2, a.s. s účinnosťou od 01.01.2017 mení obchodné podmienky dodávky elektriny pre malé podniky mimo regulácie, stredné a veľké podniky.
nameObchodné podmienky dodávky elektriny pre malé podniky mimo regulácie, stredné a veľké podniky
súbor na stiahnutie

 • Zmena obchodných podmienok dodávky plynu pre malé podniky mimo regulácie, stredné a veľké podniky

 • Vážení zákazníci,
  spoločnosť Energie2, a.s. s účinnosťou od 01.01.2017 mení obchodné podmienky dodávky plynu pre malé podniky mimo regulácie, stredné a veľké podniky.
nameObchodné podmienky dodávky plynu pre malé podniky mimo regulácie, stredné a veľké podniky
súbor na stiahnutie

 • Spotrebitelia Energie2 dostávajú v týchto dňoch opravené faktúry za energie na rok 2017

 • Slovenský dodávateľ elektrickej energie a zemného plynu Energie2, a.s. rozosiela v týchto dňoch pre dotknutých spotrebiteľov nové cenové predpisy na rok 2017 a opravné faktúry vyúčtovacích faktúr za rok 2017. Nové zálohové faktúry sú vypočítané na základe posledných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) z marca 2017, v ktorých sa vrátili na úroveň roku 2016.
 • Cenové rozhodnutia sú účinné spätne od 1. januára 2017 a ceny elektriny  pre slovenské domácnosti budú približne na úrovni minulého roka. Energie2 vyzýva svojich odberateľov, aby nové predpísané zálohové platby a opravné faktúry, ktoré dostávajú v týchto dňoch, uhrádzali  včas  a v plnej predpísanej výške. Nový rozpis zálohových faktúr zároveň zohľadňuje preplatok alebo nedoplatok z rozdielnych výšok predchádzajúcich zálohových faktúr za mesiace január, február a marec 2017. Obchodná spoločnosť Energie2 je dodávateľom elektrickej energie, nie je distribútorom elektrickej energie a poplatky za distribúciu elektriny iba refakturuje smerom k odberateľom. Všetky vystavené fakturačné doklady za energie sú vystavené v súlade s platnou legislatívou a novým cenovým rozhodnutím URSO z marca 2017.

 • Zmena ceny za dodávku elektriny

 • Vážení zákazníci,
  spoločnosť Energie2, a.s. s účinnosťou od 01.01.2018 mení ceny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny.
namePoučenie odberateľa elektriny
súbor na stiahnutie
nameCenník dodávky elektriny pre malý podnik platný od 01.01.2018
súbor na stiahnutie
nameCenník dodávky elektriny pre domácnosť platný od 01.01.2018
súbor na stiahnutie

 • Zmena ceny za dodávku plynu

 • Vážení zákazníci,
  spoločnosť Energie2, a.s. s účinnosťou od 01.09.2018 mení ceny za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť.
nameCenník dodávky plynu pre domácnosť A platný od 01.09.2018
súbor na stiahnutie
namePoučenie odberateľa zemného plynu
súbor na stiahnutie

 • Zmena ceny za dodávku plynu

 • Vážení zákazníci,
  spoločnosť Energie2, a.s. s účinnosťou od 16.11.2018 mení ceny za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť.
nameCenník dodávky plynu pre domácnosť B platný od 16.11.2018
súbor na stiahnutie
namePoučenie odberateľa zemného plynu
súbor na stiahnutie