Najlepšia alternatíva dodávky elektrickej energie pre 1. Prešovskú nástrojáreň

Vzhľadom na potrebu nepretržitej prevádzky a kontinuálnych dodávok výrobkov aj mimo územia SK, je vlastný výrobný proces náročný na bezproblémový odber a spotrebu elektrickej energie. Významnosť podielu nákladov vynaložených na energetickú bezpečnosť a efektívnosť výroby núti manažment spoločností k zodpovednému výberu vhodného dodávateľa elektrickej energie.

 • Dodávateľ energií Energie2, a.s., zvíťazil u nás ako najlepšia alternatíva obchodného partnera pre dodávku elektrickej energie na základe výsledkov výberového konania v konkurencii ďalších 8 dodávateľov. Porovnaním viacerých hodnotiacich kritérií vrátane ceny energií a obchodných podmienok, ako aj zodpovedným prozákazníckym prístupom nás presvedčil vo všetkých ohľadoch výberu. Naše rozhodnutie pre spoluprácu s Energie2, a. s., znamená pre naše spoločnosti stabilitu, dôveru a v neposlednom rade to najdôležitejšie - úsporu.

  Využívajúc viac ako 50 - ročnú tradíciu pri výrobe špeciálneho náradia poskytujeme svojim zákazníkom serióznosť pri spolupráci, profesionalitu pri riešení zadania a ústretové termíny výroby s podporou moderných technológií softwarového vybavenia a kvalitného pracovného týmu, ako základu pre dosiahnutie uvedeného.

  Výrobný program:
  formy pre priame lisovanie termosetov
  formy pre tlakové liatie termoplastov vrátane dvojkompozitných materiálov
  formy pre vstrekovacietypy termosetov
  formy pre tlakové liatie hliníka a jeho zliatin
  jednoduché strižné a ohýbacie stroje
  postupové strižné a ohýbacie nástroje + kombinácia
  výroba 3D ohýbaných drôtov
  5-osé CNC obrábanie
  ohýbanie trubiek
 • tel.: 421 51 748 50 51, fax:  421 51 748 50 50
  www.1pn.sk, info@ipn.sk