Súbory na stiahnutie

Cenníky elektrickej energie, žiadosti a ostatné dokumenty na stiahnutie.

Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

name Povolenie ÚRSO na podnikanie
súbor na stiahnutie

Všeobecné zmluvné podmienky

name Obchodné podmienky dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti - platné od 23.12.2013
súbor na stiahnutie
name Obchodné podmienky dodávky elektriny pre malé podniky - platné od 23.12.2013
súbor na stiahnutie
name Obchodné podmienky dodávky elektriny pre malé podniky mimo regulácie, stredné a veľké podniky - platné od 01.08.2018
súbor na stiahnutie
name Osobitné obchodné podmienky dodávky elektriny - platné od 01.01.2017
súbor na stiahnutie

Cenník elektriny 2020

name Cenník dodávky elektriny pre maloodber do 30 MWh
súbor na stiahnutie
name Cenník dodávky elektriny pre maloodber nad 30 MWh
súbor na stiahnutie
name Cenník dodávky elektriny pre domácnosť A
súbor na stiahnutie
name Cenník dodávky elektriny pre domácnosť B
súbor na stiahnutie
name Cenník dodávky elektriny pre domácnosť C
súbor na stiahnutie
name Cenník doplnkových služieb
súbor na stiahnutie

Cenník elektriny 2019

name Cenník dodávky elektriny pre maloodber do 30 MWh
súbor na stiahnutie
name Cenník dodávky elektriny pre maloodber nad 30 MWh
súbor na stiahnutie
name Cenník dodávky elektriny pre domácnosť A
súbor na stiahnutie
name Cenník dodávky elektriny pre domácnosť B
súbor na stiahnutie
name Cenník dodávky elektriny pre domácnosť C
súbor na stiahnutie
name Cenník doplnkových služieb
súbor na stiahnutie

Cenník elektriny 2018

name Cenník elektriny Exclusive pre domácnosť platný od 01.12.2018
Distribučné územie ZSD
name Cenník elektriny Exclusive pre domácnosť platný od 01.12.2018
Distribučné územie SSE
name Cenník elektriny Exclusive pre domácnosť platný od 01.12.2018
Distribučné územie VSD
name Cenník elektriny pre maloodber nad 30 MWh platný od 01.11.2018
súbor na stiahnutie
name Cenník elektriny pre maloodber do 30 MWh platný od 01.01.2018
súbor na stiahnutie
name Cenník elektriny pre maloodber nad 30 MWh platný od 01.01.2018
súbor na stiahnutie
name Cenník elektriny pre domácnosť platný od 01.01.2018
súbor na stiahnutie
name Cenník elektriny Exclusive pre domácnosť platný od 01.01.2018
Distribučné územie SSE
name Cenník elektriny Exclusive pre domácnosť platný od 01.01.2018
Distribučné územie VSD
name Cenník elektriny Exclusive pre domácnosť platný od 01.01.2018
Distribučné územie ZSD
name Cenník doplnkových služieb platný od 01.03.2018
súbor na stiahnutie

Zmluvy

name Zmluva o dodávke elektriny
Elektrina

Čestné vyhlásenie/splnomocnenie na právne úkony

name Splnomocnenie
súbor na stiahnutie

Rozhodnutia ÚRSO

name URSO
Cenové rozhodnuitie pre rok 2017 - 2021
name URSO
Schválenie OP pre domácnosti a malé podniky

Poučenie odberateľ elektriny v domácnosti

name Poučenie odberateľa EE v domácnosti
cenník
name Poučenie odberateľa EE v domácnosti
obchodné podmienky

Vyhodnotenie štandardov kvality

name Vyhodnotenie štandardov kvality 2018
Súbor na stiahnutie

Žiadosti

name Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
name Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke elektriny - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
name Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke elektriny - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o dodávku elektriny - nový odber - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o dodávku elektriny - nový odber - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o zmenu rezervovanej kapacity
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o zaradenie do kategórie zraniteľný odberateľ
Súbor na stiahnutie