Cenník elektrickej energie pre malé podniky do 30 MWh

name Cenník dodávky elektrickej energie pre maloodber do 30 kWh pre rok 2013
platný od 01.01.2013
name Cenník elektriny pre maloodber- Exklusiv
(platný pre zákazníkov, ktorí podpísali zmluvu po 01.03.2013)
Cenník dodávky elektriny pre maloodber - Klasik - platný od 01.01.2013
SadzbaProduktVT bez DPHVT s DPHNT bez DPHNT s DPHFixná mesačná sadzba bez DPHFisná mesačná sadzba s DPH
DMP1/C1, C2, C3Jednotarif KLASIK0,066700,0800400,650,78
DMP4/C4, C5Dvojtarif DUO0,069300,0831600,048220,0578640,650,78
DMP6/C6Dvojtarif vykurovanie MAX0,069940,0839280,051990,0623880,650,78
DMP7/C7, C8Dvojtarif vykurovanie0,088820,1065840,067120,0805440,650,78
DMP10/C10Verejné osvetlenie PANORA0,049720,0596640,650,78
Cenník dodávky elektriny pre maloodber - Exklusiv- platný pre zákazníkov, ktorí podpísali zmluvu po 01.03.2013
SadzbaProduktVT bez DPHVT s DPHNT bez DPHNT s DPHFixná mesačná sadzba bez DPHFixná mesačná sadzba sDPH
DMP1/C1, C2, C3Jednotarif KLASIK0,063200,075840,650,78
DMP4/C4, C5Dvojtarif DUO0,067700,081240,042650,051180,650,78
DMP6/C6Dvojtarif vykurovanie MAX0,069940,0839280,046700,056040,650,78
DMP7/C7, C8Dvojtarif vykurovanie0,073820,0885840,061120,0733440,650,78
DMP10/C10Verejné osvetlenie PANORA0,049720,0596640,650,78