Akciová ponuka

6 rokov garantovaná nižšia cena oproti vášmu tradičnému dodávateľovi elektriny a plynu!
Pri uzavretí zmluvy na dobu 6 rokov, sme pre nových zákazníkov pripravili ponuku, ktorá bude garantovať v priemere nižšiu cenu oproti tradičnému dodávateľovi elektriny a plynu po celý čas trvania zmluvného vzťahu!

nižšia cena elektrickej energie a zemného plynu

Pristupujeme k vám férovo – nesľubujeme úsporu na to, aby sme vám ju následne vzali na iných poplatkoch (ako je to u niektorých dominantných dodávateľov). V našej Akciovej ponuke garantujeme stabilnú úsporu a vždy v priemere nižšiu cenu
než váš súčasný dodávateľ a to po celú dobu trvania zmluvy.

To je skutočne výhodné!

E-Zmluva. Vyplňte si svoju zmluvu on-line.

Uzatvorením zmluvy elektronickou formou prostredníctvom dole uvedeného formulára získate viac času pre seba. Vyplňte si svoju zmluvu on-line z pohodlia domova, nemusíte nikde blúdiť po meste a čakať kým príde na vás rad v zákazníckom centre. Budeme vás bezodkladne kontaktovať.

Domácnosť
Firma

Cashback World - dodávka energií s vrátením časti nákladov

Ak ste členom Cashback World, vrátime vám z každej takejto zmluvy členskú výhodu vo výške 1% Cashback 1 Shopping Point za 100 Eur nákupu z ceny za dodávku energií (elektrickej energie alebo zemného plynu). 

Tento benefit je určený každému registrovanému členovi spoločenstva Cashback World Shopping Community. 

Chcete využívať členskú výhodu?

Stačí, ak tu vypíšete svoje osobné údaje a údaje o odbernom mieste. Zaberie vám to iba pár minút a získate finančnú výhodu a garanciu nižšej ceny než vám poskytne súčasný tradičný dodávateľ na celé obdobie viazanosti zmluvy.

Vypíšte krátky formulár, ak ste:

Energie2,a.s. patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov elektriny a plynu na Slovensku. Medzi jej klientov patria hospodársky významné výrobné spoločnosti, mestá a obce, nemocnice alebo veľké obchodné centrá. Spoločnosť však rovnako dobre a kvalitne dodáva elektrickú energiu a plyn aj množstvu malých a stredných podnikov a tisíckam domácností z každého kúta Slovenska. I vám chceme poskytnúť kvalitné služby za lepšie ceny.
Sme tu pre vás.