Súbory na stiahnutie

Cenníky plynu, žiadosti a ostatné dokumenty na stiahnutie.

Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

name Povolenie ÚRSO na podnikanie
Súbor na stiahnutie

Všeobecné zmluvné podmienky

name Obchodné podmienky dodávky plynu pre odberateľov plynu v domácnosti - platné od 29.11.2013
Súbor na stiahnutie
name Obchodné podmienky dodávky plynu pre malé podniky - platné od 29.11.2013
Súbor na stiahnutie
name Obchodné podmienky dodávky plynu pre malé podniky mimo regulácie, stredné a veľké podniky - platné od 01.06.2018
Súbor na stiahnutie
name Osobitné obchodné podmienky dodávky plynu - platné od 07.12.2016
Súbor na stiahnutie

Cenník dodávky plynu pre rok 2020

name Cenník dodávky plynu - maloodber do 100 MWh
Súbor na stiahnutie
name Cenník dodávky plynu - maloodber nad 100 MWh
Súbor na stiahnutie
name Cenník dodávky plynu pre domácnosť A
Súbor na stiahnutie
name Cenník dodávky plynu pre domácnosť B
Súbor na stiahnutie
name Cenník dodávky plynu pre domácnosť C
Súbor na stiahnutie
name Cenník doplnkových služieb
Súbor na stiahnutie

Cenník dodávky plynu pre rok 2019

name Cenník dodávky plynu - maloodber do 100 MWh
Súbor na stiahnutie
name Cenník dodávky plynu - maloodber nad 100 MWh
Súbor na stiahnutie
name Cenník dodávky plynu pre domácnosť A
Súbor na stiahnutie
name Cenník dodávky plynu pre domácnosť B
Súbor na stiahnutie
name Cenník dodávky plynu pre domácnosť C
Súbor na stiahnutie
name Cenník doplnkových služieb
Súbor na stiahnutie

Cenník dodávky plynu pre rok 2018

name Cenník dodávky plynu pre domácnosť B - platný od 16.11.2018
Súbor na stiahnutie
name Cenník dodávky plynu pre domácnosť A - platný od 01.09.2018
Súbor na stiahnutie
name Cenník dodávky plynu - maloodber nad 100 MWh platný od 01.05.2018
Súbor na stiahnutie
name Cenník dodávky plynu - maloodber do 100 MWh platný od 29.04.2018
Súbor na stiahnutie
name Cenník dodávky plynu pre domácnosť B - platný od 29.04.2018
Súbor na stiahnutie
name Cenník doplnkových služieb platný od 01.03.2018
súbor na stiahnutie

Zmluvy

name Zmluva na dodávku plynu
Súbor na stiahnutie

Čestné vyhlásenie/splnomocnenie na právne úkony

name Splnomocnenie
Súbor na stiahnutie

Rozhodnutia ÚRSO

name Cenové rozhodnutie pre roky 2017 - 2021 pre zraniteľných odberateľov
Súbor na stiahnutie
name Rozhodnutie URSO - obchodné podmienky pre domácnosti
Súbor na stiahnutie
name Rozhodnutie URSO - obchodné podmienky pre malé podniky
Súbor na stiahnutie

Poučenie pre odberateľa

name Poučenie odberateľa zemného plynu v domácnosti - cenník
Súbor na stiahnutie
name Poučenie odberateľa zemného plynu v domácnosti - obchodné podmienky
Súbor na stiahnutie

Vyhodnotenie štandardov kvality

name Vyhodnotenie štandardov kvality 2018
Súbor na stiahnutie

Žiadosti

name Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke plynu - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
name Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke plynu - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o dodávku plynu - nový odber - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o dodávku plynu - nový odber - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o preskúšanie meradla a prerušenie / obnovenie odberu - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o preskúšanie meradla a prerušenie / obnovenie odberu - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o zaradenie do kategórie zraniteľný odberateľ
Súbor na stiahnutie