Súbory na stiahnutie

Cenníky plynu, žiadosti a ostatné dokumenty na stiahnutie.

Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

name Povolenie ÚRSO na podnikanie
Súbor na stiahnutie

Všeobecné zmluvné podmienky

name Obchodné podmienky dodávky plynu pre odberateľov plynu v domácnosti - platné od 29.11.2013
Súbor na stiahnutie
name Obchodné podmienky dodávky plynu pre malé podniky - platné od 29.11.2013
Súbor na stiahnutie
name Obchodné podmienky dodávky plynu pre malé podniky mimo regulácie, stredné a veľké podniky - platné od 01.06.2018
Súbor na stiahnutie
name Osobitné obchodné podmienky dodávky plynu - platné od 07.12.2016
Súbor na stiahnutie

Cenník dodávky plynu pre rok 2019

name Cenník dodávky plynu - maloodber do 100 MWh platný od 01.01.2019
Súbor na stiahnutie
name Cenník dodávky plynu pre domácnosť - platný od 05.01.2019
Súbor na stiahnutie
name Cenník dodávky plynu pre domácnosť - platný od 20.01.2019
Súbor na stiahnutie

Cenník dodávky plynu pre rok 2018

name Cenník dodávky plynu pre domácnosť B - platný od 16.11.2018
Súbor na stiahnutie
name Cenník dodávky plynu pre domácnosť A - platný od 01.09.2018
Súbor na stiahnutie
name Cenník dodávky plynu - maloodber nad 100 MWh platný od 01.05.2018
Súbor na stiahnutie
name Cenník dodávky plynu - maloodber do 100 MWh platný od 29.04.2018
Súbor na stiahnutie
name Cenník dodávky plynu pre domácnosť B - platný od 29.04.2018
Súbor na stiahnutie
name Cenník doplnkových služieb platný od 01.03.2018
súbor na stiahnutie

Cenník dodávky plynu pre rok 2017

name Cenník dodávky plynu pre domácnosti podľa nových tarifných skupín platných od 01.01.2017
Súbor na stiahnutie
name Cenník dodávky plynu - maloodber do 100 MWh platný od 01.01.2017
Súbor na stiahnutie
name Cenník doplnkových služieb platný od 01.06.2017
súbor na stiahnutie

Zmluvy

name Zmluva na dodávku plynu
Súbor na stiahnutie

Čestné vyhlásenie/splnomocnenie na právne úkony

name Splnomocnenie
Súbor na stiahnutie

Rozhodnutia ÚRSO

name Cenové rozhodnutie pre roky 2017 - 2021 pre zraniteľných odberateľov
Súbor na stiahnutie
name Rozhodnutie URSO - obchodné podmienky pre domácnosti
Súbor na stiahnutie
name Rozhodnutie URSO - obchodné podmienky pre malé podniky
Súbor na stiahnutie

Poučenie pre odberateľa

name Poučenie odberateľa zemného plynu v domácnosti - cenník
Súbor na stiahnutie
name Poučenie odberateľa zemného plynu v domácnosti - obchodné podmienky
Súbor na stiahnutie

Vyhodnotenie štandardov kvality

name Vyhodnotenie štandardov kvality 2018
Súbor na stiahnutie

Žiadosti

name Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke plynu - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
name Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke plynu - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o dodávku plynu - nový odber - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o dodávku plynu - nový odber - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o preskúšanie meradla a prerušenie / obnovenie odberu - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o preskúšanie meradla a prerušenie / obnovenie odberu - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
name Žiadosť o zaradenie do kategórie zraniteľný odberateľ
Súbor na stiahnutie