Energeťák - časopis nielen o energetike

Informácie o novinkách, či zmenách u vášho dodávateľa energií,
o procesoch vo firme a tiež o dianí na energetickom trhu.