Elektrická energia od Energie2

Liberalizácia trhu s elektrickou energiou umožnila, že na trh vstúpili aj iní dodávatelia elektriny.
Energie2 je alternatívny dodávateľ elektrickej energie. Dokážeme vám pri spotrebe elektriny
znížiť náklady za energie na prijateľnú hranicu.


dodávateľ elektrickej energie Energie2

 • 7 dôvodov, prečo si vybrať za dodávateľa elektriny do domácnosti práve nás

 • nižšia cena elektrickej energie ako u tradičného dodávateľa
 • zmena dodávateľa elektriny je u nás bezplatná
 • zmenou dodávateľa elektriny ušetríte peniaze za elektrinu
 • elektromer, vedenie a poruchy naďalej rieši ten istý distribútor ako doteraz, nehrozia žiadne demontáže. Nikto nebude zasahovať do technického zariadenia pri zmene dodávateľa
 • jednoduchá komunikácia s dodávateľom, obidve energie pod jednou strechou, prehľad vo svojich energiách, pretože elektrinu aj plyn vám dodáva jeden dodávateľ
 • profesionálna zákaznícka starostlivosť
 • získate silného a flexibilného partnera pre strategické komodity a zároveň podporujete slovenský trh

 • 7 dôvodov, prečo si vybrať za dodávateľa elektriny do firmy práve nás

 • individuálna cena elektrickej energie
 • zvýhodnená ponuka pri odoberaní oboch komodít
 • zvýhodnená cena pre domácnosti firemných zákazníkov
 • osobná konzultácia podmienok zmluvy a profesionálna zákaznícka starostlivosť
 • energetické poradenstvo v cene dodávky
 • riešenie doplnkových produktov spolu s dodávkou komodít
 • získate silného a flexibilného partnera pre strategické komodity a zároveň podporujete slovenský trh