• Spotrebitelia Energie2 dostávajú v týchto dňoch opravené faktúry za energie na rok 2017!
 • Slovenský dodávateľ elektrickej energie a zemného plynu Energie2, a.s. rozosiela v týchto dňoch pre dotknutých spotrebiteľov nové cenové predpisy na rok 2017 a opravné faktúry vyúčtovacích faktúr za rok 2017. Nové zálohové faktúry sú vypočítané na základe posledných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) z marca 2017, v ktorých sa vrátili na úroveň roku 2016.

  Cenové rozhodnutia sú účinné spätne od 1. januára 2017 a ceny elektriny  pre slovenské domácnosti budú približne na úrovni minulého roka. Energie2 vyzýva svojich odberateľov, aby nové predpísané zálohové platby a opravné faktúry, ktoré dostávajú v týchto dňoch, uhrádzali  včas  a v plnej predpísanej výške. Nový rozpis zálohových faktúr zároveň zohľadňuje preplatok alebo nedoplatok z rozdielnych výšok predchádzajúcich zálohových faktúr za mesiace január, február a marec 2017. Obchodná spoločnosť Energie2 je dodávateľom elektrickej energie, nie je distribútorom elektrickej energie a poplatky za distribúciu elektriny iba refakturuje smerom k odberateľom. Všetky vystavené fakturačné doklady za energie sú vystavené v súlade s platnou legislatívou a novým cenovým rozhodnutím URSO z marca 2017.

Plyn od Energie2

Okrem elektrickej energie ponúkame i dodávky zemného plynu. Zmenou dodávateľa zemného plynu si zabezpečíte zníženie ceny plynu, nadštandardný zákaznícky servis a dosahovať tak úspory
až do výšky 20% na vybrané produkty.


Dodávateľ plynu Energie2 • 7 dôvodov, prečo si vybrať za dodávateľa plynu do domácnosti práve nás

 • nižšia cena plynu ako u tradičného dodávateľa
 • zmena dodávateľa plynu je u nás bezplatná
 • zmenou dodávateľa plynu šetríte peniaze
 • elektromer, vedenie a poruchy naďalej rieši ten istý distribútor ako doteraz, nehrozia žiadne demontáže. Nikto nebude zasahovať do technického zariadenia pri zmene dodávateľa
 • jednoduchá komunikácia s dodávateľom, obidve energie pod jednou strechou, prehľad vo svojich energiách, pretože elektrinu aj plyn vám dodáva jeden dodávateľ
 • profesionálna zákaznícka starostlivosť
 • získate silného a stabilného partnera pre strategické komodity a zároveň podporujete slovenský trh

 • 7 dôvodov, prečo si vybrať za dodávateľa plynu do firmy práve nás

 • individuálna cena plynu
 • zvýhodnená ponuka pri odoberaní oboch komodít
 • zvýhodnené ceny pre domácnosti firemných zákazníkov
 • osobná konzultácia podmienok zmluvy a profesionálna zákaznícka starostlivosť
 • energetické poradenstvo v cene
 • riešenie doplnkových produktov spolu s dodávkou
 • získate silného a flexibilného partnera pre strategické komodity a podporujete slovenský trh