Akciová ponuka

6 rokov garantovaná nižšia cena oproti vášmu tradičnému dodávateľovi elektriny a plynu!
Pri uzavretí zmluvy na dobu 6 rokov, sme pre nových zákazníkov pripravili ponuku, ktorá bude garantovať v priemere nižšiu cenu oproti tradičnému dodávateľovi elektriny a plynu po celý čas trvania zmluvného vzťahu!

nižšia cena elektrickej energie a zemného plynu
  • Pristupujeme k vám férovo – nesľubujeme úsporu na to, aby sme vám ju následne vzali na iných poplatkoch (ako je to u niektorých dominantných dodávateľov). V našej Akciovej ponuke garantujeme stabilnú úsporu a vždy v priemere nižšiu cenu
    než váš súčasný dodávateľ a to po celú dobu trvania zmluvy.

To je skutočne výhodné!


E-Zmluva. Vyplňte si svoju zmluvu on-line.

Uzatvorením zmluvy elektronickou formou prostredníctvom dole uvedeného formulára získate viac času pre seba. Vyplňte si svoju zmluvu on-line z pohodlia domova, nemusíte nikde blúdiť po meste a čakať kým príde na vás rad v zákazníckom centre. Budeme vás bezodkladne kontaktovať.


Domácnosť
Firma


Cashback World - dodávka energií s vrátením časti nákladov

Ak ste členom Cashback World, vrátime vám z každej takejto zmluvy členskú výhodu vo výške 1% Cashback 1 Shopping Point za 100 Eur nákupu z ceny za dodávku energií (elektrickej energie alebo zemného plynu). 

Tento benefit je určený každému registrovanému členovi spoločenstva Cashback World Shopping Community. 


  • Chcete využívať členskú výhodu?

  • Stačí, ak tu vypíšete svoje osobné údaje a údaje o odbernom mieste. Zaberie vám to iba pár minút a získate finančnú výhodu a garanciu nižšej ceny než vám poskytne súčasný tradičný dodávateľ na celé obdobie viazanosti zmluvy.
  • Vypíšte krátky formulár, ak ste:

   • Energie2,a.s. patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov elektriny a plynu na Slovensku. Medzi jej klientov patria hospodársky významné výrobné spoločnosti, mestá a obce, nemocnice alebo veľké obchodné centrá. Spoločnosť však rovnako dobre a kvalitne dodáva elektrickú energiu a plyn aj množstvu malých a stredných podnikov a tisíckam domácností z každého kúta Slovenska. I vám chceme poskytnúť kvalitné služby za lepšie ceny.
    Sme tu pre vás.