Alternatívny dodávateľ elektriny a zemného plynu. Okrem Slovenska spoločnosť Energie2, a.s. pôsobí ako alternatívny dodávateľ energie na trhu aj v Českej republike a Poľsku.