Súbory na stiahnutie

Cenníky plynu, žiadosti a ostatné dokumenty na stiahnutie.

Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Povolenie ÚRSO na podnikanie Povolenie ÚRSO na podnikanie
Súbor na stiahnutie

Všeobecné zmluvné podmienky

Obchodné podmienky dodávky plynu pre odberateľov plynu v domácnosti Obchodné podmienky dodávky plynu pre odberateľov plynu v domácnosti
Súbor na stiahnutie
Obchodné podmienky dodávky plynu pre malé podniky Obchodné podmienky dodávky plynu pre malé podniky
Súbor na stiahnutie
Obchodné podmienky dodávky plynu pre malé podniky mimo regulácie, stredné a veľké podniky platné od 01.06.2018 Obchodné podmienky dodávky plynu pre malé podniky mimo regulácie, stredné a veľké podniky platné od 01.06.2018
Súbor na stiahnutie
Obchodné podmienky dodávky plynu pre malé podniky mimo regulácie, stredné a veľké podniky platné od 01.11.2021 Obchodné podmienky dodávky plynu pre malé podniky mimo regulácie, stredné a veľké podniky platné od 01.11.2021
Súbor na stiahnutie
Osobitné obchodné podmienky dodávky plynu Osobitné obchodné podmienky dodávky plynu
Súbor na stiahnutie

Cenník dodávky plynu pre rok 2022

Cenník dodávky plynu - maloodber do 100 MWh Cenník dodávky plynu - maloodber do 100 MWh
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu pre domácnosť A Cenník dodávky plynu pre domácnosť A
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu pre domácnosť B Cenník dodávky plynu pre domácnosť B
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu pre domácnosť C Cenník dodávky plynu pre domácnosť C
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu pre domácnosť R Cenník dodávky plynu pre domácnosť R
Súbor na stiahnutie

Cenník dodávky plynu pre rok 2021

Cenník dodávky plynu - maloodber do 100 MWh Cenník dodávky plynu - maloodber do 100 MWh
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu - maloodber nad 100 MWh platný od 01.01.2021 Cenník dodávky plynu - maloodber nad 100 MWh platný od 01.01.2021
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu - maloodber nad 100 MWh platný od 01.10.2021 Cenník dodávky plynu - maloodber nad 100 MWh platný od 01.10.2021
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu - maloodber nad 100 MWh platný od 01.11.2021 Cenník dodávky plynu - maloodber nad 100 MWh platný od 01.11.2021
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu - maloodber nad 100 MWh platný od 01.12.2021 Cenník dodávky plynu - maloodber nad 100 MWh platný od 01.12.2021
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu - maloodber nad 100 MWh platný od 31.12.2021 Cenník dodávky plynu - maloodber nad 100 MWh platný od 31.12.2021
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu - strednoodber a veľkoodber platný od 01.12.2021 Cenník dodávky plynu - strednoodber a veľkoodber platný od 01.12.2021
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu - strednoodber a veľkoodber platný od 31.12.2021 Cenník dodávky plynu - strednoodber a veľkoodber platný od 31.12.2021
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu pre domácnosť A Cenník dodávky plynu pre domácnosť A
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu pre domácnosť B Cenník dodávky plynu pre domácnosť B
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu pre domácnosť C Cenník dodávky plynu pre domácnosť C
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu pre domácnosť R Cenník dodávky plynu pre domácnosť R
Súbor na stiahnutie
Cenník doplnkových služieb Cenník doplnkových služieb
Súbor na stiahnutie

Cenník dodávky plynu pre rok 2020

Cenník dodávky plynu - maloodber do 100 MWh Cenník dodávky plynu - maloodber do 100 MWh
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu - maloodber nad 100 MWh Cenník dodávky plynu - maloodber nad 100 MWh
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu pre domácnosť A Cenník dodávky plynu pre domácnosť A
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu pre domácnosť B Cenník dodávky plynu pre domácnosť B
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu pre domácnosť C Cenník dodávky plynu pre domácnosť C
Súbor na stiahnutie
Cenník doplnkových služieb Cenník doplnkových služieb
Súbor na stiahnutie

Zmluvy

Zmluva na dodávku plynu Zmluva na dodávku plynu
Súbor na stiahnutie

Čestné vyhlásenie/splnomocnenie na právne úkony

Splnomocnenie Splnomocnenie
Súbor na stiahnutie

Rozhodnutia ÚRSO

Cenové rozhodnutie pre zraniteľných odberateľov na rok 2022 Cenové rozhodnutie pre zraniteľných odberateľov na rok 2022
Súbor na stiahnutie
Rozhodnutie URSO - obchodné podmienky pre domácnosti Rozhodnutie URSO - obchodné podmienky pre domácnosti
Súbor na stiahnutie
Rozhodnutie URSO - obchodné podmienky pre malé podniky Rozhodnutie URSO - obchodné podmienky pre malé podniky
Súbor na stiahnutie

Poučenie pre odberateľa

Poučenie odberateľa zemného plynu v domácnosti - cenník Poučenie odberateľa zemného plynu v domácnosti - cenník
Súbor na stiahnutie
Poučenie odberateľa zemného plynu v domácnosti - obchodné podmienky Poučenie odberateľa zemného plynu v domácnosti - obchodné podmienky
Súbor na stiahnutie

Vyhodnotenie štandardov kvality

Vyhodnotenie štandardov kvality 2020 Vyhodnotenie štandardov kvality 2020
Súbor na stiahnutie

Žiadosti

Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke plynu - kategória domácnosť Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke plynu - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke plynu - kategória podnikatelia Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke plynu - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória domácnosť Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória podnikatelia Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória domácnosť Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória podnikatelia Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o dodávku plynu - nový odber - kategória domácnosť Žiadosť o dodávku plynu - nový odber - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o dodávku plynu - nový odber - kategória podnikatelia Žiadosť o dodávku plynu - nový odber - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o preskúšanie meradla a prerušenie / obnovenie odberu - kategória domácnosť Žiadosť o preskúšanie meradla a prerušenie / obnovenie odberu - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o preskúšanie meradla a prerušenie / obnovenie odberu - kategória podnikatelia Žiadosť o preskúšanie meradla a prerušenie / obnovenie odberu - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória domácnosť Žiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória podnikatelia Žiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o zaradenie do kategórie zraniteľný odberateľ Žiadosť o zaradenie do kategórie zraniteľný odberateľ
Súbor na stiahnutie