Súbory na stiahnutie

Cenníky plynu, žiadosti a ostatné dokumenty na stiahnutie.

Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Povolenie ÚRSO na podnikanie Povolenie ÚRSO na podnikanie
Súbor na stiahnutie

Všeobecné zmluvné podmienky

Obchodné podmienky dodávky plynu pre odberateľov plynu v domácnosti Obchodné podmienky dodávky plynu pre odberateľov plynu v domácnosti
Súbor na stiahnutie
Obchodné podmienky dodávky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov plynu v domácnosti platné od 01.04.2024 Obchodné podmienky dodávky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov plynu v domácnosti platné od 01.04.2024
Súbor na stiahnutie (MD5:30165edf25bf48f833ebca3739bf8263)
Obchodné podmienky dodávky plynu pre malé podniky Obchodné podmienky dodávky plynu pre malé podniky
Súbor na stiahnutie
Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre zraniteľných odberateľov plynu mimo domácností platné od 01.01.2023 Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre zraniteľných odberateľov plynu mimo domácností platné od 01.01.2023
Súbor na stiahnutie
Obchodné podmienky dodávky plynu pre malé podniky mimo regulácie, stredné a veľké podniky platné od 23.01.2022 Obchodné podmienky dodávky plynu pre malé podniky mimo regulácie, stredné a veľké podniky platné od 23.01.2022
Súbor na stiahnutie (MD5:843A4221F86F8CAF22F95B8F52E7943F)
Obchodné podmienky dodávky plynu pre malé podniky mimo regulácie, stredné a veľké podniky platné od 02.05.2022 Obchodné podmienky dodávky plynu pre malé podniky mimo regulácie, stredné a veľké podniky platné od 02.05.2022
Súbor na stiahnutie (MD5:AE2BB0CE94F4F5574178A728CED5167F)
Obchodné podmienky dodávky plynu pre odberateľov plynu mimo cenovej regulácie platné od 01.01.2023 Obchodné podmienky dodávky plynu pre odberateľov plynu mimo cenovej regulácie platné od 01.01.2023
Súbor na stiahnutie (MD5:3BBDDBE1A09B942E7D5FF80A8B55F310)
Obchodné podmienky dodávky plynu pre odberateľov plynu mimo cenovej regulácie platné od 27.02.2023 Obchodné podmienky dodávky plynu pre odberateľov plynu mimo cenovej regulácie platné od 27.02.2023
súbor na stiahnutie (MD5:655c8293a39f526b7576fb50aaf452ee)
Osobitné obchodné podmienky dodávky plynu Osobitné obchodné podmienky dodávky plynu
Súbor na stiahnutie

Cenník dodávky plynu pre rok 2024

Cenník dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu podľa §2 písm. k) štvrtého bodu zákona 250/2012 Z.z Cenník dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu podľa §2 písm. k) štvrtého bodu zákona 250/2012 Z.z
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu podľa §2 písm. k) šiesteho a siedmeho bodu zákona 250/2012 Z.z. Cenník dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu podľa §2 písm. k) šiesteho a siedmeho bodu zákona 250/2012 Z.z.
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu - maloodber neregulovaný odberateľ platný od 01.01.2024 ( úprava distribučných sadzieb) Cenník dodávky plynu - maloodber neregulovaný odberateľ platný od 01.01.2024 ( úprava distribučných sadzieb)
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu - strednoodber a veľkoodber platný od 01.01.2024 Cenník dodávky plynu - strednoodber a veľkoodber platný od 01.01.2024
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky zemného plynu pre odberateľov v domácnosti A Cenník dodávky zemného plynu pre odberateľov v domácnosti A
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky zemného plynu pre odberateľov v domácnosti B Cenník dodávky zemného plynu pre odberateľov v domácnosti B
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky zemného plynu pre odberateľov v domácnosti C Cenník dodávky zemného plynu pre odberateľov v domácnosti C
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky zemného plynu pre odberateľov v domácnosti R Cenník dodávky zemného plynu pre odberateľov v domácnosti R
Súbor na stiahnutie

Cenník dodávky plynu pre rok 2023

Cenník dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu podľa §2 písm. k) štvrtého bodu zákona 250/2012 Z.z Cenník dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu podľa §2 písm. k) štvrtého bodu zákona 250/2012 Z.z
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu podľa §2 písm. k) šiesteho a siedmeho bodu zákona 250/2012 Z.z. Cenník dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu podľa §2 písm. k) šiesteho a siedmeho bodu zákona 250/2012 Z.z.
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu - maloodber neregulovaný odberateľ platný od 01.01.2023 ( úprava distribučných sadzieb) Cenník dodávky plynu - maloodber neregulovaný odberateľ platný od 01.01.2023 ( úprava distribučných sadzieb)
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu - maloodber neregulovaný odberateľ platný od 15.04.2023 Cenník dodávky plynu - maloodber neregulovaný odberateľ platný od 15.04.2023
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu - maloodber neregulovaný odberateľ platný od 23.06.2023 Cenník dodávky plynu - maloodber neregulovaný odberateľ platný od 23.06.2023
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu - maloodber neregulovaný odberateľ platný od 31.12.2023 Cenník dodávky plynu - maloodber neregulovaný odberateľ platný od 31.12.2023
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu - strednoodber a veľkoodber platný od 01.01.2023 Cenník dodávky plynu - strednoodber a veľkoodber platný od 01.01.2023
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu - strednoodber a veľkoodber platný od 15.04.2023 Cenník dodávky plynu - strednoodber a veľkoodber platný od 15.04.2023
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu - strednoodber a veľkoodber platný od 23.06.2023 Cenník dodávky plynu - strednoodber a veľkoodber platný od 23.06.2023
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky zemného plynu pre odberateľov v domácnosti A Cenník dodávky zemného plynu pre odberateľov v domácnosti A
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky zemného plynu pre odberateľov v domácnosti B Cenník dodávky zemného plynu pre odberateľov v domácnosti B
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky zemného plynu pre odberateľov v domácnosti C Cenník dodávky zemného plynu pre odberateľov v domácnosti C
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky zemného plynu pre odberateľov v domácnosti R Cenník dodávky zemného plynu pre odberateľov v domácnosti R
Súbor na stiahnutie
Cenník doplnkových služieb Cenník doplnkových služieb
Súbor na stiahnutie

Cenník dodávky plynu pre rok 2022

Cenník dodávky plynu - maloodber regulovaný odberateľ Cenník dodávky plynu - maloodber regulovaný odberateľ
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu - maloodber neregulovaný odberateľ platný od 01.01.2022 ( úprava distribučných sadzieb) Cenník dodávky plynu - maloodber neregulovaný odberateľ platný od 01.01.2022 ( úprava distribučných sadzieb)
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu - maloodber neregulovaný odberateľ platný od 21.01.2022 Cenník dodávky plynu - maloodber neregulovaný odberateľ platný od 21.01.2022
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu - maloodber neregulovaný odberateľ platný od 01.04.2022 Cenník dodávky plynu - maloodber neregulovaný odberateľ platný od 01.04.2022
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu - maloodber neregulovaný odberateľ platný od 09.08.2022 Cenník dodávky plynu - maloodber neregulovaný odberateľ platný od 09.08.2022
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu - maloodber neregulovaný odberateľ platný od 15.09.2022 Cenník dodávky plynu - maloodber neregulovaný odberateľ platný od 15.09.2022
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu - maloodber neregulovaný odberateľ platný od 01.12.2022 Cenník dodávky plynu - maloodber neregulovaný odberateľ platný od 01.12.2022
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu - strednoodber a veľkoodber platný od 21.01.2022 Cenník dodávky plynu - strednoodber a veľkoodber platný od 21.01.2022
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu - strednoodber a veľkoodber platný od 01.04.2022 Cenník dodávky plynu - strednoodber a veľkoodber platný od 01.04.2022
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu - strednoodber a veľkoodber platný od 09.08.2022 Cenník dodávky plynu - strednoodber a veľkoodber platný od 09.08.2022
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu - strednoodber a veľkoodber platný od 15.09.2022 Cenník dodávky plynu - strednoodber a veľkoodber platný od 15.09.2022
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu - strednoodber a veľkoodber platný od 01.12.2022 Cenník dodávky plynu - strednoodber a veľkoodber platný od 01.12.2022
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu pre domácnosť A Cenník dodávky plynu pre domácnosť A
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu pre domácnosť B Cenník dodávky plynu pre domácnosť B
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu pre domácnosť C Cenník dodávky plynu pre domácnosť C
Súbor na stiahnutie
Cenník dodávky plynu pre domácnosť R Cenník dodávky plynu pre domácnosť R
Súbor na stiahnutie

Zmluvy

Zmluva na dodávku plynu Zmluva na dodávku plynu
Súbor na stiahnutie

Splnomocnenie na právne úkony

Splnomocnenie Splnomocnenie
Súbor na stiahnutie

Rozhodnutia ÚRSO

Cenové rozhodnutie pre zraniteľných odberateľov na rok 2024 Cenové rozhodnutie pre zraniteľných odberateľov na rok 2024
Súbor na stiahnutie
Rozhodnutie URSO - obchodné podmienky pre domácnosti Rozhodnutie URSO - obchodné podmienky pre domácnosti
Súbor na stiahnutie
Rozhodnutie URSO - obchodné podmienky pre malé podniky Rozhodnutie URSO - obchodné podmienky pre malé podniky
Súbor na stiahnutie

Poučenie pre odberateľa

Poučenie odberateľa zemného plynu v domácnosti - cenník Poučenie odberateľa zemného plynu v domácnosti - cenník
Súbor na stiahnutie
Poučenie odberateľa zemného plynu v domácnosti - obchodné podmienky Poučenie odberateľa zemného plynu v domácnosti - obchodné podmienky
Súbor na stiahnutie

Vyhodnotenie štandardov kvality

Vyhodnotenie štandardov kvality 2023 Vyhodnotenie štandardov kvality 2023
Súbor na stiahnutie

Žiadosti

Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke plynu - kategória domácnosť Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke plynu - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke plynu - kategória podnikatelia Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke plynu - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória domácnosť Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória podnikatelia Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória domácnosť Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória podnikatelia Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o dodávku plynu - nový odber - kategória domácnosť Žiadosť o dodávku plynu - nový odber - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o dodávku plynu - nový odber - kategória podnikatelia Žiadosť o dodávku plynu - nový odber - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o preskúšanie meradla a prerušenie / obnovenie odberu - kategória domácnosť Žiadosť o preskúšanie meradla a prerušenie / obnovenie odberu - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o preskúšanie meradla a prerušenie / obnovenie odberu - kategória podnikatelia Žiadosť o preskúšanie meradla a prerušenie / obnovenie odberu - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória domácnosť Žiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória podnikatelia Žiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o zaradenie do kategórie zraniteľný odberateľ mimo domácnosti Žiadosť o zaradenie do kategórie zraniteľný odberateľ mimo domácnosti
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o upresnenie odberového diagramu Žiadosť o upresnenie odberového diagramu
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o úpravu denného maximálneho množstva plynu Žiadosť o úpravu denného maximálneho množstva plynu
Súbor na stiahnutie

Užitočné informácie

Práva spotrebiteľa energií vypracované Európskou komisiou Práva spotrebiteľa energií vypracované Európskou komisiou
Súbor na stiahnutie
Stručná informácia o výhodách a rizikách spojených s uzatvorením zmluvy o dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny Stručná informácia o výhodách a rizikách spojených s uzatvorením zmluvy o dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny
Súbor na stiahnutie
Stručná informácia o podmienkach na predchádzanie odpojeniu odberateľa podľa ust. § 17 ods. 20 Zákona o energetike Stručná informácia o podmienkach na predchádzanie odpojeniu odberateľa podľa ust. § 17 ods. 20 Zákona o energetike
Súbor na stiahnutie
Stručná informácia o podmienkach Zmluvy o združenej dodávke elektriny - zraniteľní odberatelia v domácnosti Stručná informácia o podmienkach Zmluvy o združenej dodávke elektriny - zraniteľní odberatelia v domácnosti
Súbor na stiahnutie
Stručná informácia o podmienkach Zmluvy o združenej dodávke elektriny - zraniteľní odberatelia mimo domácností Stručná informácia o podmienkach Zmluvy o združenej dodávke elektriny - zraniteľní odberatelia mimo domácností
Súbor na stiahnutie
Stručná informácia o podmienkach Zmluvy o združenej dodávke elektriny - odberatelia nepodliehajúci cenovej regulácií URSO Stručná informácia o podmienkach Zmluvy o združenej dodávke elektriny - odberatelia nepodliehajúci cenovej regulácií URSO
Súbor na stiahnutie