Plánované odstávky

Energie2 (ako dodávateľ) má podľa zákona povinnosť vás informovať i o niektorých činnostiach distribútora plynu a to najmä o odstávkach distribúcie. Prosím, pozrite si pri vašom distribútorovi,
či neplánuje prerušenie dodávky na vašom odbernom mieste.    

V zmysle Zákona 251 o energetike § 31 písm. t), má distribučná spoločnosť povinnosť oznámiť odberateľom začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia". V zmysle vyhlášky ÚRSO 275/2012 §3 písm. j) má distribučná spoločnosť povinnosť oznámiť skrátenie lehoty vypnutia, prípadne zrušenie plánovanej práce.