Ako zmeniť dodávateľa plynu

Prechod k novému dodávateľovi je veľmi ľahký. Všetky formality spojené so zmenou dodávateľa, vybavíme za vás. Samozrejme zadarmo a bez akéhokoľvek prerušenia dodávky energií.

1. Podpis zmluvy o dodávke plynu

Vyplňte a podpíšte zmluvu o dodávke plynu

Zmluva na dodávku plynu - Domácnosť Zmluva na dodávku plynu - Domácnosť
Súbor na stiahnutie
Príloha ku zmluve v prípade viacerých odberných miest odberateľa Príloha ku zmluve v prípade viacerých odberných miest odberateľa
Súbor na stiahnutie

2. Podanie výpovedi Vášmu súčasnému dodávateľovi

Na základe splnomocnenia podáme za vás výpoveď súčasnému dodávateľovi.

Splnomocnenie Splnomocnenie
Súbor na stiahnutie
Čestné vyhlásenie o ukončení zmluvy o dodávke plynu uzatvorenej s predchádzajúcim dodávateľom Čestné vyhlásenie o ukončení zmluvy o dodávke plynu uzatvorenej s predchádzajúcim dodávateľom
Súbor na stiahnutie

3.Odoslanie vyplnenej a podpísanej zmluvy spolu so splnomocnením

Pre úspešné zrealizovanie zmeny dodávateľa je nutné vyplniť všetky políčka uvedené na formulári zmluvy a plnej moci.
Dve vyhotovenia vyplnenej a podpísanej zmluvy a dve vyhotovenia splnomocnenia je potrebné, aby ste nám zaslali na korešpondenčnú adresu: Energie2, a.s., Pod Kalváriou 18, 955 01 Topoľčany.

4. Začiatok dodávky plynu

Po uplynutí výpovednej lehoty Vám začneme s dodávkou zemného plynu. O procese zmeny dodávateľa budete informovaný našimi pracovníkmi spoločnosti Energie2, a.s.

Zmena nebude pre vás znamenať starosti a prácu navyše

Všetko, čo musíte urobiť, je vyplniť príslušné splnomocnenie podľa miesta vášho pôsobenia a my sa postaráme o všetko ostatné. Zvoľte si za svojho partnera pre dodávky energie spoločnosť Energie2, a.s., zašlite nám vyplnený a potvrdený.

Ďakujeme, že ste si zvolili za svojho partnera pre dodávky energie spoločnosť Energie2, a.s. Tešíme sa na spoluprácu!