Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke

V prípade ak sa rozhodnete podať výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke elektriny s našou spoločnosťou, (a tým sa pripravíte o značnú úsporu) je potrebné zaslať na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti  vyplnenú žiadosť Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke elektriny s označeným dôvodom v žiadosti.

V žiadosti je potrebné uviesť aktuálny stav meradla ku dňu požadovanému dátumu ukončenia zmluvy a korešpondenčnú adresu, kde Vám bude zaslaná vyúčtovacia faktúra ukončeného odberu.

Pri výpovedi zmluvy bude naša spoločnosť postupovať v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami našej spoločnosti.

V prípade doručenia nekompletnej žiadosti, požiadavka nebude zrealizovaná.

Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti:
Energie2, a.s.
Pod Kalváriou 18
955 01  Topoľčany
alebo elektronicky na info@energie2.sk