Elektrická energia od Energie2

Liberalizácia trhu s elektrickou energiou umožnila, že na trh vstúpili aj iní dodávatelia elektriny.
Energie2 je alternatívny dodávateľ elektrickej energie. Dokážeme vám pri spotrebe elektriny
znížiť náklady za energie na prijateľnú hranicu.

Elektrická energia od Energie2

Liberalizácia trhu s elektrickou energiou umožnila, že na trh vstúpili aj iní dodávatelia elektriny.
Energie2 je alternatívny dodávateľ elektrickej energie. Dokážeme vám pri spotrebe elektriny
znížiť náklady za energie na prijateľnú hranicu.

dodávateľ elektrickej energie Energie2

7 dôvodov, prečo si vybrať za dodávateľa elektriny do domácnosti práve nás

nižšia cena elektrickej energie ako u tradičného dodávateľa

zmenou dodávateľa elektriny ušetríte peniaze za elektrinu

elektromer, vedenie a poruchy naďalej rieši ten istý distribútor ako doteraz, nehrozia žiadne demontáže. Nikto nebude zasahovať do technického zariadenia pri zmene dodávateľa

jednoduchá komunikácia s dodávateľom, obidve energie pod jednou strechou, prehľad vo svojich energiách, pretože elektrinu aj plyn vám dodáva jeden dodávateľ

získate silného a flexibilného partnera pre strategické komodity a zároveň podporujete slovenský trh

7 dôvodov, prečo si vybrať za dodávateľa elektriny do firmy práve nás

individuálna cena elektrickej energie

zvýhodnená ponuka pri odoberaní oboch komodít

osobná konzultácia podmienok zmluvy a profesionálna zákaznícka starostlivosť

energetické poradenstvo v cene dodávky

riešenie doplnkových produktov spolu s dodávkou komodít

získate silného a flexibilného partnera pre strategické komodity a zároveň podporujete slovenský trh

7 dôvodov, prečo si vybrať za dodávateľa elektriny do domácnosti práve nás

nižšia cena elektrickej energie ako u tradičného dodávateľa

zmena dodávateľa elektriny je u nás bezplatná

zmenou dodávateľa elektriny ušetríte peniaze za elektrinu

elektromer, vedenie a poruchy naďalej rieši ten istý distribútor ako doteraz, nehrozia žiadne demontáže. Nikto nebude zasahovať do technického zariadenia pri zmene dodávateľa

jednoduchá komunikácia s dodávateľom, obidve energie pod jednou strechou, prehľad vo svojich energiách, pretože elektrinu aj plyn vám dodáva jeden dodávateľ

profesionálna zákaznícka starostlivosť

získate silného a flexibilného partnera pre strategické komodity a zároveň podporujete slovenský trh

7 dôvodov, prečo si vybrať za dodávateľa elektriny do firmy práve nás

individuálna cena elektrickej energie

zvýhodnená ponuka pri odoberaní oboch komodít

zvýhodnená cena pre domácnosti firemných zákazníkov

osobná konzultácia podmienok zmluvy a profesionálna zákaznícka starostlivosť

energetické poradenstvo v cene dodávky

riešenie doplnkových produktov spolu s dodávkou komodít

získate silného a flexibilného partnera pre strategické komodity a zároveň podporujete slovenský trh