Akciová ponuka

6 rokov garantovaná nižšia cena oproti vášmu tradičnému dodávateľovi elektriny a plynu!
Pri uzavretí zmluvy na dobu 6 rokov, sme pre nových zákazníkov pripravili ponuku, ktorá bude garantovať v priemere nižšiu cenu oproti tradičnému dodávateľovi elektriny a plynu po celý čas trvania zmluvného vzťahu!

nižšia cena elektrickej energie a zemného plynu

Pristupujeme k vám férovo – nesľubujeme úsporu na to, aby sme vám ju následne vzali na iných poplatkoch (ako je to u niektorých dominantných dodávateľov). V našej Akciovej ponuke garantujeme stabilnú úsporu a vždy v priemere nižšiu cenu
než váš súčasný dodávateľ a to po celú dobu trvania zmluvy.

To je skutočne výhodné!

E-Zmluva. Vyplňte si svoju zmluvu on-line.

Uzatvorením zmluvy elektronickou formou prostredníctvom dole uvedeného formulára získate viac času pre seba. Vyplňte si svoju zmluvu on-line z pohodlia domova, nemusíte nikde blúdiť po meste a čakať kým príde na vás rad v zákazníckom centre. Budeme vás bezodkladne kontaktovať.

Energie2,a.s. patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov elektriny a plynu na Slovensku. Medzi jej klientov patria hospodársky významné výrobné spoločnosti, mestá a obce, nemocnice alebo veľké obchodné centrá. Spoločnosť však rovnako dobre a kvalitne dodáva elektrickú energiu a plyn aj množstvu malých a stredných podnikov a tisíckam domácností z každého kúta Slovenska. I vám chceme poskytnúť kvalitné služby za lepšie ceny.
Sme tu pre vás.