KONTAKTY

Sídlo spoločnosti
Energie2, a.s., Lazaretská  3a, 811  08  Bratislava

Korešpondenčná adresa
Energie2, a.s.,  Pod Kalváriou 18, 955 01 Topoľčany

Infolinka - Zákaznícka linka

+421 850 166 066 - Dodávka elektriny
+421 850 333 003 - Výkup elektriny

E-mail     
info@energie2.sk

Webová stránka
www.energie2.sk

Zákaznícke centrum Topoľčany

Otváracie hodiny

Pondelok 8:00 - 16:00 hod.
Utorok8:00 - 16:00 hod.
Streda8:00 - 16:00 hod.
Štvrtok 8:00 - 16:00 hod.
Piatok8:00 - 14:30 hod.

Fakturačné údaje

Energie2, a.s.,
Lazaretská  3a,  811 08  Bratislava

IČO: 46 113 177
DIČ: 2023235225
Zapísaná  v Obchodnom registri Okresného  súdu Bratislava I, 
Odd. Sa,  vložka č.5389/B
Číslo povolenia plyn: 2011P 0160
Číslo povolenia elektrická energia: 2011E0444

Bankové spojenie

Názov banky: Všeobecná úverová banka, a. s.
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK10 0200 0000 0040 8141 4253

Mať obe najdôležitejšie energie pokope je cenovo výhodné, prehľadné, bezpečné, praktické.
Doprajte si pohodlie, ktoré vám poskytuje kombinácia jeden dodávateľ – dve komodity.