Súbory na stiahnutie

Cenníky elektrickej energie, žiadosti a ostatné dokumenty na stiahnutie.

Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Povolenie ÚRSO na podnikanie Povolenie ÚRSO na podnikanie
súbor na stiahnutie

Všeobecné zmluvné podmienky

Obchodné podmienky dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti Obchodné podmienky dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti
súbor na stiahnutie
Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov elektriny v domácnosti platné od 01.04.2024 Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov elektriny v domácnosti platné od 01.04.2024
Súbor na stiahnutie (MD5:4ab5fab3036e785fb3f2e3669f0feeea)
Obchodné podmienky združenej dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov mimo domácnosti platné od 01.01.2023 Obchodné podmienky združenej dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov mimo domácnosti platné od 01.01.2023
súbor na stiahnutie
Obchodné podmienky dodávky elektriny pre odberateľov mimo cenovej regulácie platné od 27.02.2023 Obchodné podmienky dodávky elektriny pre odberateľov mimo cenovej regulácie platné od 27.02.2023
súbor na stiahnutie (MD5:bb5d08b568e8cf9efbde1177a1fbd363)
Obchodné podmienky dodávky elektriny pre odberateľov mimo cenovej regulácie - A platné od 01.07.2023 Obchodné podmienky dodávky elektriny pre odberateľov mimo cenovej regulácie - A platné od 01.07.2023
súbor na stiahnutie
Obchodné podmienky dodávky elektriny pre odberateľov mimo cenovej regulácie - produkt KOMBI platné od 15.09.2023 Obchodné podmienky dodávky elektriny pre odberateľov mimo cenovej regulácie - produkt KOMBI platné od 15.09.2023
súbor na stiahnutie
Osobitné obchodné podmienky dodávky elektriny Osobitné obchodné podmienky dodávky elektriny
súbor na stiahnutie
Obchodné podmienky odberu elektriny od výrobcov elektriny - malý zdroj - domácnosť platné od 12.07.2023 Obchodné podmienky odberu elektriny od výrobcov elektriny - malý zdroj - domácnosť platné od 12.07.2023
súbor na stiahnutie
Obchodné podmienky odberu elektriny od výrobcov elektriny - malý zdroj - podnikateľ platné od 12.06.2023 Obchodné podmienky odberu elektriny od výrobcov elektriny - malý zdroj - podnikateľ platné od 12.06.2023
súbor na stiahnutie
Obchodné podmienky odberu elektriny od výrobcov elektriny - lokálny zdroj platné od 01.09.2023 Obchodné podmienky odberu elektriny od výrobcov elektriny - lokálny zdroj platné od 01.09.2023
súbor na stiahnutie

Cenník elektriny pre rok  2024

Cenník dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny podľa §2 písm. k) tretieho bodu zákona 250/2012 Z.z. Cenník dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny podľa §2 písm. k) tretieho bodu zákona 250/2012 Z.z.
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny podľa §2 písm. k) piateho a ôsmeho bodu zákona 250/2012 Z.z. Cenník dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny podľa §2 písm. k) piateho a ôsmeho bodu zákona 250/2012 Z.z.
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti A Cenník dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti A
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti B Cenník dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti B
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti C Cenník dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti C
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti R Cenník dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti R
súbor na stiahnutie
Integrované ceny elektriny pre domácnosť platné od 01.01.2024 Integrované ceny elektriny pre domácnosť platné od 01.01.2024
súbor na stiahnutie
Cenník výkupu elektriny pre výrobcov elektriny - malý zdroj - domácnosť platný od 03.03.2024 Cenník výkupu elektriny pre výrobcov elektriny - malý zdroj - domácnosť platný od 03.03.2024
súbor na stiahnutie
Cenník výkupu elektriny pre výrobcov elektriny - malý zdroj - podnikateľ platný od 03.03.2024 Cenník výkupu elektriny pre výrobcov elektriny - malý zdroj - podnikateľ platný od 03.03.2024
súbor na stiahnutie
Cenník výkupu elektriny pre výrobcov elektriny - lokálny zdroj platný od 03.03.2024 Cenník výkupu elektriny pre výrobcov elektriny - lokálny zdroj platný od 03.03.2024
súbor na stiahnutie

Cenník elektriny pre rok  2023

Cenník dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny podľa §2 písm. k) tretieho bodu zákona 250/2012 Z.z. Cenník dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny podľa §2 písm. k) tretieho bodu zákona 250/2012 Z.z.
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny podľa §2 písm. k) piateho a ôsmeho bodu zákona 250/2012 Z.z. Cenník dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny podľa §2 písm. k) piateho a ôsmeho bodu zákona 250/2012 Z.z.
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre neregulovaný podnik platný od 15.04.2023 Cenník dodávky elektriny pre neregulovaný podnik platný od 15.04.2023
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre neregulovaný podnik platný od 23.06.2023 Cenník dodávky elektriny pre neregulovaný podnik platný od 23.06.2023
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre neregulovaný podnik platný od 31.12.2023 Cenník dodávky elektriny pre neregulovaný podnik platný od 31.12.2023
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti A Cenník dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti A
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti B Cenník dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti B
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti C Cenník dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti C
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti R Cenník dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti R
súbor na stiahnutie
Integrované ceny elektriny pre domácnosť platné od 01.01.2023 Integrované ceny elektriny pre domácnosť platné od 01.01.2023
súbor na stiahnutie
Cenník doplnkových služieb Cenník doplnkových služieb
súbor na stiahnutie
Cenník výkupu elektriny pre výrobcov elektriny - malý zdroj - domácnosť Cenník výkupu elektriny pre výrobcov elektriny - malý zdroj - domácnosť
súbor na stiahnutie
Cenník výkupu elektriny pre výrobcov elektriny - malý zdroj - podnikateľ Cenník výkupu elektriny pre výrobcov elektriny - malý zdroj - podnikateľ
súbor na stiahnutie
Cenník výkupu elektriny pre výrobcov elektriny - lokálny zdroj Cenník výkupu elektriny pre výrobcov elektriny - lokálny zdroj
súbor na stiahnutie

Cenník elektriny pre rok  2022

Cenník dodávky elektriny pre regulovaný podnik Cenník dodávky elektriny pre regulovaný podnik
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre neregulovaný podnik platný od 21.01.2022 Cenník dodávky elektriny pre neregulovaný podnik platný od 21.01.2022
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre neregulovaný podnik platný od 01.04.2022 Cenník dodávky elektriny pre neregulovaný podnik platný od 01.04.2022
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre neregulovaný podnik platný od 09.08.2022 Cenník dodávky elektriny pre neregulovaný podnik platný od 09.08.2022
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre neregulovaný podnik platný od 15.09.2022 Cenník dodávky elektriny pre neregulovaný podnik platný od 15.09.2022
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre neregulovaný podnik platný od 01.12.2022 Cenník dodávky elektriny pre neregulovaný podnik platný od 01.12.2022
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre domácnosť A Cenník dodávky elektriny pre domácnosť A
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre domácnosť B Cenník dodávky elektriny pre domácnosť B
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre domácnosť C Cenník dodávky elektriny pre domácnosť C
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre domácnosť R Cenník dodávky elektriny pre domácnosť R
súbor na stiahnutie
Integrované ceny elektriny pre domácnosť platné od 01.01.2022 Integrované ceny elektriny pre domácnosť platné od 01.01.2022
súbor na stiahnutie
Informácia o zmene cien dodávky elektriny pre regulovaný podnik Informácia o zmene cien dodávky elektriny pre regulovaný podnik
súbor na stiahnutie
Informácia o zmene cien dodávky elektriny pre domácnosti A Informácia o zmene cien dodávky elektriny pre domácnosti A
súbor na stiahnutie
Informácia o zmene cien dodávky elektriny pre domácnosti B Informácia o zmene cien dodávky elektriny pre domácnosti B
súbor na stiahnutie
Informácia o zmene cien dodávky elektriny pre domácnosti C Informácia o zmene cien dodávky elektriny pre domácnosti C
súbor na stiahnutie
Informácia o zmene cien dodávky elektriny pre domácnosti R Informácia o zmene cien dodávky elektriny pre domácnosti R
súbor na stiahnutie

Zmluvy

Zmluva o dodávke elektriny Zmluva o dodávke elektriny
Elektrina

Splnomocnenie na právne úkony

Splnomocnenie Splnomocnenie
súbor na stiahnutie

Rozhodnutia ÚRSO

URSO URSO
Cenové rozhodnuitie pre rok 2024
URSO URSO
Schválenie OP pre domácnosti a malé podniky

Poučenie odberateľ elektriny v domácnosti

Poučenie odberateľa EE v domácnosti Poučenie odberateľa EE v domácnosti
cenník
Poučenie odberateľa EE v domácnosti Poučenie odberateľa EE v domácnosti
obchodné podmienky

Vyhodnotenie štandardov kvality

Vyhodnotenie štandardov kvality 2023 Vyhodnotenie štandardov kvality 2023
Súbor na stiahnutie

Žiadosti

Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória domácnosť Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória podnikatelia Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória domácnosť Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória podnikatelia Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke elektriny - kategória domácnosť Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke elektriny - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke elektriny - kategória podnikatelia Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke elektriny - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o dodávku elektriny - nový odber - kategória domácnosť Žiadosť o dodávku elektriny - nový odber - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o dodávku elektriny - nový odber - kategória podnikatelia Žiadosť o dodávku elektriny - nový odber - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o zmenu rezervovanej kapacity pre odberné miesto nízkeho napätia Žiadosť o zmenu rezervovanej kapacity pre odberné miesto nízkeho napätia
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o zmenu rezervovanej kapacity pre odberné miesto vysokého napätia Žiadosť o zmenu rezervovanej kapacity pre odberné miesto vysokého napätia
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória domácnosť Žiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória podnikatelia Žiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o zaradenie do kategórie zraniteľný odberateľ mimo domácnosti Žiadosť o zaradenie do kategórie zraniteľný odberateľ mimo domácnosti
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o upresnenie odberového diagramu Žiadosť o upresnenie odberového diagramu
Súbor na stiahnutie
Záznam o reklamácii výrobcu elektriny Záznam o reklamácii výrobcu elektriny
Súbor na stiahnutie

Užitočné informácie

Práva spotrebiteľa energií vypracované Európskou komisiou Práva spotrebiteľa energií vypracované Európskou komisiou
Súbor na stiahnutie
Stručná informácia o výhodách a rizikách spojených s uzatvorením zmluvy o dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny Stručná informácia o výhodách a rizikách spojených s uzatvorením zmluvy o dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny
Súbor na stiahnutie
Stručná informácia o podmienkach na predchádzanie odpojeniu odberateľa podľa ust. § 17 ods. 20 Zákona o energetike Stručná informácia o podmienkach na predchádzanie odpojeniu odberateľa podľa ust. § 17 ods. 20 Zákona o energetike
Súbor na stiahnutie
Stručná informácia o podmienkach Zmluvy o združenej dodávke elektriny - zraniteľní odberatelia v domácnosti Stručná informácia o podmienkach Zmluvy o združenej dodávke elektriny - zraniteľní odberatelia v domácnosti
Súbor na stiahnutie
Stručná informácia o podmienkach Zmluvy o združenej dodávke elektriny - zraniteľní odberatelia mimo domácností Stručná informácia o podmienkach Zmluvy o združenej dodávke elektriny - zraniteľní odberatelia mimo domácností
Súbor na stiahnutie
Stručná informácia o podmienkach Zmluvy o združenej dodávke elektriny - odberatelia nepodliehajúci cenovej regulácií URSO Stručná informácia o podmienkach Zmluvy o združenej dodávke elektriny - odberatelia nepodliehajúci cenovej regulácií URSO
Súbor na stiahnutie