Súbory na stiahnutie

Cenníky elektrickej energie, žiadosti a ostatné dokumenty na stiahnutie.

Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Povolenie ÚRSO na podnikanie Povolenie ÚRSO na podnikanie
súbor na stiahnutie

Všeobecné zmluvné podmienky

Obchodné podmienky dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti Obchodné podmienky dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti
súbor na stiahnutie
Obchodné podmienky dodávky elektriny pre malé podniky Obchodné podmienky dodávky elektriny pre malé podniky
súbor na stiahnutie
Obchodné podmienky dodávky elektriny pre malé podniky mimo regulácie, stredné a veľké podniky platné od 01.08.2018 Obchodné podmienky dodávky elektriny pre malé podniky mimo regulácie, stredné a veľké podniky platné od 01.08.2018
súbor na stiahnutie
Obchodné podmienky dodávky elektriny pre malé podniky mimo regulácie, stredné a veľké podniky platné od 01.11.2021 Obchodné podmienky dodávky elektriny pre malé podniky mimo regulácie, stredné a veľké podniky platné od 01.11.2021
súbor na stiahnutie
Osobitné obchodné podmienky dodávky elektriny Osobitné obchodné podmienky dodávky elektriny
súbor na stiahnutie

Cenník elektriny 2021

Cenník dodávky elektriny pre maloodber do 30 MWh Cenník dodávky elektriny pre maloodber do 30 MWh
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre maloodber nad 30 MWh platný od 01.01.2021 Cenník dodávky elektriny pre maloodber nad 30 MWh platný od 01.01.2021
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre maloodber nad 30 MWh platný od 01.10.2021 Cenník dodávky elektriny pre maloodber nad 30 MWh platný od 01.10.2021
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre maloodber nad 30 MWh platný od 01.11.2021 Cenník dodávky elektriny pre maloodber nad 30 MWh platný od 01.11.2021
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre domácnosť A Cenník dodávky elektriny pre domácnosť A
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre domácnosť B Cenník dodávky elektriny pre domácnosť B
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre domácnosť C Cenník dodávky elektriny pre domácnosť C
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre domácnosť R Cenník dodávky elektriny pre domácnosť R
súbor na stiahnutie
Cenník doplnkových služieb Cenník doplnkových služieb
súbor na stiahnutie

Cenník elektriny 2020

Cenník dodávky elektriny pre maloodber do 30 MWh Cenník dodávky elektriny pre maloodber do 30 MWh
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre maloodber nad 30 MWh Cenník dodávky elektriny pre maloodber nad 30 MWh
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre domácnosť A Cenník dodávky elektriny pre domácnosť A
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre domácnosť B Cenník dodávky elektriny pre domácnosť B
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre domácnosť C Cenník dodávky elektriny pre domácnosť C
súbor na stiahnutie
Cenník doplnkových služieb Cenník doplnkových služieb
súbor na stiahnutie

Cenník elektriny 2019

Cenník dodávky elektriny pre maloodber do 30 MWh Cenník dodávky elektriny pre maloodber do 30 MWh
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre maloodber nad 30 MWh Cenník dodávky elektriny pre maloodber nad 30 MWh
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre domácnosť A Cenník dodávky elektriny pre domácnosť A
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre domácnosť B Cenník dodávky elektriny pre domácnosť B
súbor na stiahnutie
Cenník dodávky elektriny pre domácnosť C Cenník dodávky elektriny pre domácnosť C
súbor na stiahnutie
Cenník doplnkových služieb Cenník doplnkových služieb
súbor na stiahnutie

Zmluvy

Zmluva o dodávke elektriny Zmluva o dodávke elektriny
Elektrina

Čestné vyhlásenie/splnomocnenie na právne úkony

Splnomocnenie Splnomocnenie
súbor na stiahnutie

Rozhodnutia ÚRSO

URSO URSO
Cenové rozhodnuitie pre rok 2021
URSO URSO
Schválenie OP pre domácnosti a malé podniky

Poučenie odberateľ elektriny v domácnosti

Poučenie odberateľa EE v domácnosti Poučenie odberateľa EE v domácnosti
cenník
Poučenie odberateľa EE v domácnosti Poučenie odberateľa EE v domácnosti
obchodné podmienky

Vyhodnotenie štandardov kvality

Vyhodnotenie štandardov kvality 2020 Vyhodnotenie štandardov kvality 2020
Súbor na stiahnutie

Žiadosti

Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória domácnosť Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória podnikatelia Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória domácnosť Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória podnikatelia Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke elektriny - kategória domácnosť Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke elektriny - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke elektriny - kategória podnikatelia Výpoveď zo zmluvy o združenej dodávke elektriny - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o dodávku elektriny - nový odber - kategória domácnosť Žiadosť o dodávku elektriny - nový odber - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o dodávku elektriny - nový odber - kategória podnikatelia Žiadosť o dodávku elektriny - nový odber - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o zmenu rezervovanej kapacity pre odberné miesto nízkeho napätia Žiadosť o zmenu rezervovanej kapacity pre odberné miesto nízkeho napätia
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o zmenu rezervovanej kapacity pre odberné miesto vysokého napätia Žiadosť o zmenu rezervovanej kapacity pre odberné miesto vysokého napätia
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória domácnosť Žiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória domácnosť
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória podnikatelia Žiadosť o poskytnutie spoplatnenej služby - kategória podnikatelia
Súbor na stiahnutie
Žiadosť o zaradenie do kategórie zraniteľný odberateľ Žiadosť o zaradenie do kategórie zraniteľný odberateľ
Súbor na stiahnutie