E - zmluva pre dodávku domácnostiam

Vyplňte prosím elektronický formulár pre danú zľavu. Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Pre lepšiu orientáciu pri vypĺňaní si pozrite príklady faktúr s vyznačením potrebných údajov.  

ODBERATEĽ

Meno a priezvisko*
Dátum narodenia*
Telefónne číslo*
E-mail*

FAKTURAČNÁ ADRESA

Ulica*
Číslo domu (orientačné/popisné)*
PSČ*
Mesto*
KOREŠPONDENČNÁ ADRESA JE ROVNAKÁ AKO FAKTURAČNÁ
Ulica*
Číslo domu (orientačné/popisné)*
PSČ*
Mesto*

MÁM ZÁUJEM O:

Typ zľavy
ID číslo uživateľa Cashback World karty----421.000.*
Držiteľ Cashback World karty (akceptovaná len karta vlastná, prípadne rodinného prislušníka-uviesť vzťah)*
Odberné miesto elektrickej energie*
Ulica*
Číslo domu (orientačné/popisné)*
PSČ*
Mesto*
EIC kód*
Spotreba VT - vysoký tarif*
Spotreba NT - nízky tarif*
Distribučná sadzba - elektrina*
Pôvodný dodávateľ elektriny*
Preddavková platba za elektrinu:*
Výška v EUR mesačne*
Výška v EUR štvrťročne*
Výška v EUR polročne*
Výška v EUR ročne*
Mám záujem o viazanosť na 
Mám záujem o viazanosť na 
Mám záujem o viazanosť na 
VIP kupón
Odberné miesto plynu*
Ulica*
Číslo domu (orientačné/popisné)*
PSČ*
Mesto*
POD kód*
Predpokladaná spotreba (v kWh)*
Distribučná sadzba - plyn*
Pôvodný dodávateľ plynu*
Preddavková platba za plyn:*
Výška v EUR mesačne*
Výška v EUR štvrťročne*
Výška v EUR polročne*
Výška v EUR ročne*

Ak považujete niečo za dôležité, prosím vpíšte do poznámky:

Vaše poznámky
Spôsob platby zálohy
Číslo účtu
Číslo SIPO*

Pri spôsobe platby poštovou poukážkou nie je možné odosielať písomnosti elektronickou formou. Šetrite s nami prírodu a zvoľte si prosím spôsob platby prevodom cez účet.

Pri spôsobe platby SIPO nie je možné odosielať písomnosti elektronickou formou. Šetrite s nami prírodu a zvoľte si prosím spôsob platby prevodom cez účet.

E-mail

Priložte prosím kópiu / scan faktúry ako prílohu pre rýchejšiu kontrolu

Vyúčovacia faktúra za plyn
  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu

   V prípade, že sa Vám nepodarilo vložiť prílohu, pošlite nám ju prosím cez e-mail na adresu: ezmluva@energie2.sk, alebo poštou.

   Ďakujeme Vám za vyplnenie formuláru, po jeho odoslaní Vás budeme mailom kontaktovať a informovať o ďalšom postupe

   Príklad faktúry elektrina - stredné Slovensko

   Príklad faktúry elektrina - východné Slovensko

   Príklad faktúry elektrina - západné Slovensko

   Príklad faktúry za plyn

   V zmysle § 10 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlasím s tým, aby moje osobné údaje, ktoré týmto poskytujem spoločnosti Energie2 boli týmto spracované a vedené iba na účely zaslania spracovanej zákazníckej zmluvy.