Prieskum spokojnosti Energie2

ZÁKAZNÍK

Názov Firmy*
IČO*

I. SPOKOJNOSŤ / NESPOKOJNOSŤ – OBCHODNÁ SPOLUPRÁCA

A. Práca obchodného zástupcu

Charakterizujte ako náš priamy odberateľ Vašu spokojnosť / nespokojnosť a očakávania v oblasti kvality práce obchodného zástupcu (komunikáciu, ústretovosť, ochotu spolupráce, vyriešenie požiadaviek, .....)

Zhodnotenie:
Kľúčové dôvody nespokojnosti ( výhrady, pripomienky )
Očakávania ( námety ) v oblasti kvality služieb do budúcnosti

B. Práca v oblasti činnosti spoločnosti - zákazníckej podpory

Charakterizujte ako náš priamy odberateľ Vašu spokojnosť / nespokojnosť a očakávania v oblasti kvality práce spoločnosti (komunikácia, spokojnosť s vyriešením Vašich požiadaviek , poskytovanie informácií .....)

Zhodnotenie:
Kľúčové dôvody nespokojnosti ( výhrady, pripomienky )
Očakávania ( námety ) v oblasti kvality služieb do budúcnosti

C. Iné oblasti ( pokiaľ považujete za potrebné poskytnúť nám iné podnety na zlepšenie)

Kľúčové dôvody nespokojnosti ( výhrady, pripomienky )
Očakávania ( námety ) v oblasti kvality služieb do budúcnosti

II. CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ ( nespokojnosť )

Zhodnotenie:
Dátum
Meno spracovateľa od zákazníka
Vaša pozícia (konateľ, účtovník, atď)