DÔLEŽITÉ!!! Otázky a odpovede pre Domácnosti - odberateľ plynu, k Oznamu mimoriadna zmena dodávateľa plynu

Najčastejšie otázky a odpovede

Kedy bude dodávka plynu ukončená? V prípade, že ste sa rozhodli podpísať dohodu o ukončení zmluvy  o združenej dodávke plynu a ukončiť tak dodávku plynu zo strany našej spoločnosti, bude dodávka plynu ukončená na základe prechodu odberateľa k inému dodávateľovi podľa jeho požiadavky v zmenovom procese, najneskôr však k 31.12.2022.

 

Môžem zostať zákazníkom Energie2, a.s. a budem mať pre rok 2023 regulovanú cenu plynu? Áno, samozrejme.  V prípade, že sa zákazník rozhodne zostať na dodávke plynu u Energie2, a.s., jeho zmluva o združenej dodávke plynu je naďalej platná  za regulovanú cenu v zmysle platných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

 

Budem mať dosť času na uzavretie zmluvy o dodávke plynu s novým dodávateľom? Zmluvu o združenej dodávke plynu s novým dodávateľom musí odberateľ podpísať čo najskôr, aby sa stihol termín zmeny dodávateľa najneskôr k 31.12.2022.

 

Kedy príde akceptácia o ukončení? Akceptácia vám bude zaslaná bezodkadne potom ako od vás obdržíme podpísanú dohodu o ukončení zmluvy o združenej dodávke plynu.

 


Aké budú ceny v roku 2023?  Aktuálne nie sú cenníky pre dodávku plynu domácnostiam pre rok 2023 schválené zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), avšak na základe dostupných podkladov je už dnes isté, že regulovaná cena plynu pre domácnosti pre rok 2023 schválená spoločnosti Energie2, a.s. zo strany ÚRSO bude minimálne o 100% vyššia ako budú ponúkať svojim klientom spoločnosti SPP a Innogy na základe medializovaných informácií. Konajúc v najlepšom záujme našich zákazníkov a v snahe predísť vzniku škôd na strane našich klientov im preto odporúčame prejsť k dodávateľovi, ktorý im bude vedieť ponúknuť ceny avizované Ministerstvom hospodárstva SR.


Musím podpísať dohodu, keď nechcem zmluvu o dodávke plynu so spoločnosťou Energie2, a.s. ukončiť?  Rozumieme, že naši klienti nechcú ukončiť zmluvu o združenej dodávke plynu pre domácnosti uzavretú s našou spoločnosťou. Ich prístup si vážime a teší nás, avšak upozorňujeme, že v takom prípade (t.j. pokiaľ zostanú zákazníkmi Energie2, a.s.) bude ich cena za dodávku plynu v domácnosti minimálne o 100% vyššia ako cena, ktorú môžu na základe medializovaných informácií dostať u SPP, resp. Innogy.


Dokedy musím dohodu podpísať a poslať, ak chcem zmluvu s Energie2, a.s., ukončiť? Je potrebné podpísať dohodu o ukončení zmluvy o združenej dodávke plynu s Energie2, a.s., čo možno najskôr a zároveň je potrebné bez zbytočného odkladu podpísať zmluvu o združenej dodávke plynu s novým dodávateľom, aby bolo možné stihnúť proces zmeny dodávateľa.


Musím si hľadať, resp. dohodnúť nového dodávateľa plynu alebo zabezpečí prechod spoločnosť Energie2? Nového dodávateľa si musí vybrať sám odberateľ. Podľa informácií od Ministerstva hospodárstva SR majú  výhodne ceny plynu ponúknuť spoločnosti SPP a Innogy.Môžem už teraz uzatvoriť zmluvu s novým dodávateľom alebo musím čakať na akceptačný list od Energie2? Zmluvu s novým dodávateľom môžete uzatvoriť okamžite (t.j. bez potreby čakania na akceptačný list zo strany Energie2), zároveň je potrebné podpísať dohodu o ukončení zmluvy o združenej dodávke plynu a zaslať ju na adresu spoločnosti Energie2, a.s. čo najskôr, tak aby k zmene dodávateľa mohlo dôjsť najneskôr k 31.12.2022.


Musím uzatvoriť zmluvu len s SPP?  Podľa informácií doposiaľ prezentovaných Ministerstvom hospodárstva SR by zvýhodnené ceny za dodávku plynu domácnostiam mali ponúkať spoločnosti SPP a Innogy.Ukončuje spoločnosť Energie2 svoju činnosť?  Spoločnosť Energie2 a.s. nekončí a ostáva naďalej dodávateľom elektrickej energie a plynu, avšak nedokážeme domácnostiam ponúknuť dodávky plynu za rovnaké ceny aké boli avizované zo strany Ministerstva hospodárstva SR. V prípade, že sa zákazník rozhodne zostať na dodávke plynu u Energie2, a.s., jeho zmluva o združenej dodávke plynu je naďalej platná  za regulovanú cenu v zmysle platných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.


Keď podpíšem dohodu o ukončení zmluvy o združenej dodávke plynu so spoločnosťou Energie2, tak bude dodávka plynu automaticky ukončená k 31.08.2022? NIE, podpis dohody umožňuje ukončenie Vašej zmluvy o združenej dodávky plynu so spoločnosťou Energie2 k 31.8.2022, avšak pre prechod k novému dodávateľovi je zároveň potrebné čo najskôr uzatvoriť s týmto novým dodávateľom novú zmluvu o združenej dodávke plynu. K ukončenie dodávok plynu zo strany spoločnosti Energie2, a.s. dôjde až keď o to požiada váš nový dodávateľ plynu, najneskôr však k 31.12.2022. O presnom dátume prechodu k novému dodávateľovi Vás budeme včas informovať.