Dodávka plynu pre podnikateľov a komunálny sektor

Takmer 90% obyvateľov tejto krajiny zakladá svoj podnikateľský úspech a fungovanie svojho biznisu na dodávke zemného plynu. Aby bol pre vás aj ekonomicky najvýhodnejší, pripravili sme ponuku, ktorá umožní využívať plyn efektívnejšie. Lacnejší plyn vám pomôže ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Energie2 - dodávateľ plynu pre podnikateľov a komunálny sektor

Sme si vedomí, že každý náš klient vyžaduje osobitný mix služieb. Cenu plynu preto kalkulujeme na mieru každému klientovi osobitne podľa spotreby, distribučnej sadzby a ďalších požiadaviek. Celkovo však vychádza úspora za dodávku od 8 až do 20 %. Pozrite si zoznam našich spokojných klientov.

Čo vám ponúkame?

 

Dodávka zemného plynu koncovým zákazníkom

Zvýhodnené podmienky pri dodávke oboch komodít súčasne

Zvýhodnená cena plynu pre domácnosti našich firemných zákazníkov

Odborné energetické poradenstvo (optimalizácia a nastavenie technických parametrov odberného miesta)

Doplnkové služby a produkty na úsporu energií

Pre firmy a podnikateľov

Prechod k Energie2 od vášho súčasného dodávateľa plynu je pre vás nielen výhodný, ale tiež veľmi jednoduchý. Všetky formality spojené so zmenou dodávateľa totiž vybavíme za vás a úplne ZADARMO.

Jedná sa o administratívnu záležitosť, takže sa nemusíte obávať nijakých odstávok, odpojenia či výmeny merača.

Ponuka pre obce a mestá

Poznáme problémy starostov obcí a primátorov miest. V súčasnosti väčšina samospráv bojuje s nedostatkom finančných zdrojov a čoraz intenzívnejšie hľadá možnosti, ako znižovať náklady. Jednou z možností je znížiť ceny energie.

Proces zmeny dodávateľa neznamená pre vás žiadnu záťaž.
Prečítajte si, ako jednoducho a rýchlo to prebieha.

nižšie náklady za energie pre obce a mestá

Ako zmeniť dodávateľa plynu?

Proces zmeny dodávateľa plynu neznamená pre vás žiadnu záťaž. Pozrite, čo sa bude diať:

ako zmeniť dodávateľa energií

1. Cenová kalkulácia

Zavolajte nám na 0850 166 066, napíšte alebo vyplňte formulár.
My vám dáme obratom cenovú kalkuláciu priamo vyrátanú na vašu spotrebu a distribučnú sadzbu.
Ak bude pre vás ponúkaná úspora zaujímavá, nasleduje:

2. Uzatvorenie zmluvy s Energie2

Pomôžeme vám vyplniť zmluvu o združenej dodávke plynu tak,
aby ste mohli čo najrýchlejšie začať platiť za plyn menej.
Zavolajte nám na 0850 166 066, napíšte na ponuky@energie2.sk alebo pošlite kontaktný formulár.
Pre úspešné zrealizovanie zmeny dodávateľa potrebujeme mať
od vás vyplnené všetky políčka uvedené vo formulári zmluvy a na plnej moci.
Aby ste mohli začať šetriť peniaze s Energie2, potrebujeme mať od vás dve vyhotovenia vyplnenej a podpísanej zmluvy a dve vyhotovenia vyplneného a podpísaného splnomocnenia.

 3. Administratíva, ktorú spravíme za vás

Formality vybavíme za vás, samozrejme zadarmo.
Budeme informovať vášho dodávateľa i vášho distribútora. Ak si nie ste istí, v čom sa líši váš dodávateľ od vášho distribútora, kliknite sem.
Administratívne kroky môžu trvať až 3 mesiace – z našej strany však robíme všetko preto, aby ste začali šetriť čo najskôr.

4. Začiatok dodávky s nižšími cenami

Po uplynutí výpovednej lehoty a úspešnom zmenovom procese sa konečne stávate klientom Energie2. Budeme vám účtovať nižšie ceny za pln než dominantný dodávateľ, a to počas celej platnosti zmluvy.
O procese zmeny dodávateľa, i o reálnom začiatku dodávky, budete informovaní manažérom, ktorý bude mať vašu firmu na starosti.
Čo sa teda v tomto celom očakáva od vás? Nič viac (a nič menej) než aby ste nás kontaktovali buď mailom alebo cez formulár.

Vypracovanie cenovej ponuky

Využite náš elektronický formulár na vypracovanie
cenovej ponuky na mieru.

Napíšte nám

ODBERATEĽ

Súčasný dodávateľ
Názov subjektu
Štatutárny zástupca
IČO
DIČ / IČ DPH
Kontaktná osoba
Telefónne číslo
E-mail
Číslo účtu / kód banky
Zapísaný v Obchodnom registri

ADRESA / ADRESA SÍDLA FIRMY

Mesto
PSČ
Ulica
Číslo domu orientačné
Číslo domu popisné

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA JE ROVNAKÁ AKO FAKTURAČNÁ

Mesto
PSČ
Ulica
Číslo domu
Číslo domu popisné

ODBERNÉ MIESTO

Mesto
PSČ
Ulica
Číslo domu
Číslo domu popisné
POD kód odberného miesta (20 miestny)
Vyúčtovacie obdobie
Distribučná sadzba
Charakter odberu

ODBERNÉ MIESTO Č.2

EIC kód odberného miesta (16 miestny)
Vyúčtovacie obdobie
Distribučná sadzba
Napäťová úroveň
Veľkosť ističa (v Ampéroch)
Počet fáz ističa
Mesto
PSČ
Ulica
Číslo domu
Číslo domu popisné

SPOTREBA kWh

v predchádzajúcom roku

Tarif

m3
kWh
Poznámka

Tarifná skupina 1

sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu do  2.138 kWh  vrátane (približne do 200 m3 vrátane)

Tarifná skupina 2

sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 2.138 kWh do 18 173 kWh vrátane(približne nad 200 mdo 1700m3   vrátane )

Tarifná skupina 3

sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 18 173 kWh do 42 760 kWh vrátane(približne nad 1 700 mdo4000 mvrátane )

Tarifná skupina 4

sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 42 760 kWh do 69 485 kWh vrátane(približne nad 4000 mdo 6500mvrátane )

Tarifná skupina 5

sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 69 485 kWh do 85 000 kWh vrátane (približne nad 6500 mdo7951 mvrátane )

Tarifná skupina 6

sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 85 000 kWh do 100 000 kWh vrátane (približne nad 7951 mdo 9355 m3   vrátane)

Tarifná skupina 7

sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 100 000 kWh do 300 000 kWh vrátane (približne nad 9355 m3 do 28064 m3   vrátane)

Tarifná skupina 8

sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 300 000 kWh do 641 000  (približne nad 28064 mdo 60000 mvrátane)