Dodávka elektriny pre podnikateľov a komunálny sektor

Mnohé firmy, ale i mestá a obce, v čase krízy premýšľajú nad znižovaním svojich nákladov a práve cena elektriny býva jednou z najväčších položiek v každom rozpočte firmy. 

elektrická energia pre firmy, mestá a obce

Čo vám ponúkame?

 

Dodávka elektrickej energie koncovým zákazníkom

Zvýhodnené podmienky pri dodávke oboch komodít súčasne

Zvýhodnené ceny pre domácnosti našich firemných zákazníkov

Odborné energetické poradenstvo (optimalizácia a nastavenie technických parametrov odberného miesta)

Doplnkové služby a produkty na úsporu energií

Sme si vedomí, že každý náš klient vyžaduje osobitný mix služieb. Ceny preto kalkulujeme na mieru každému klientovi osobitne podľa spotreby, distribučnej sadzby a ďalších požiadaviek. Celkovo však vychádza úspora za dodávku od 8 až do 20 %. Pozrite si zoznam našich spokojných klientov.

Pre firmy a podnikateľov

Prechod k Energie2 od vášho súčasného dodávateľa elektriny je pre vás nielen výhodný, ale tiež veľmi jednoduchý. Všetky formality spojené so zmenou dodávateľa totiž vybavíme za vás a úplne ZADARMO.

Jedná sa o administratívnu záležitosť, takže sa nemusíte obávať nijakých odstávok, odpojenia elektriny či výmeny merača.

Ponuka pre obce a mestá

Poznáme problémy starostov obcí a primátorov miest. V súčasnosti väčšina samospráv bojuje s nedostatkom finančných zdrojov a čoraz intenzívnejšie hľadá možnosti,
ako znižovať náklady.
Jednou z možností je znížiť ceny energie.

Radi vám pomôžeme a nastavíme odber elektriny vo vašej obci tak, že nebudete musieť zbytočne platiť za niečo čo nevyužívate, alebo platiť za prípadné prečerpanie (z dôvodu zlého nastavenia).

Pokiaľ už máte podpísaný dodatok na dodávku silovej elektriny – v tomto prípade vám nateraz s cenou elektriny pomôcť nevieme. Čo však vieme, je poradiť vám pri optimalizácii ističov alebo rezervovanej kapacity a tým pádom znížiť ceny aspoň pri distribúcii elektriny.

Hoci sa ceny elektriny v jednom roku výrazne znížili (aj keď mnohí z vás to nepocítili), z dôvodu očakávaného hospodárskeho rastu a oživenia trhu sa opätovne začínajú dvíhať. Z toho dôvodu vám odporúčame čo najskôr otvoriť rokovania o dodávke elektriny, a tak sa vyhnúť prípadnému zvýšeniu ceny za elektrinu. Ak sa rozhodnete pre Energie2, vieme vám garantovať nižšiu cenu, lepší servis a istotu plynulej dodávky krytú legislatívou.

ako znížiť ceny energie pre obce a mestá

Proces zmeny dodávateľa neznamená pre vás žiadnu záťaž.
Prečítajte si, ako jednoducho a rýchlo to prebieha.

Ako zmeniť dodávateľa elektriny?

Proces zmeny dodávateľa elektriny neznamená pre vás žiadnu záťaž.
 Pozrite, čo sa bude diať:

 

ako zmeniť dodávateľa elektriny

1. Cenová kalkulácia

Zavolajte nám na 0850 166 066, napíšte alebo vyplňte formulár.
My vám dáme obratom cenovú kalkuláciu priamo vyrátanú na vašu spotrebu a distribučnú sadzbu.
Ak bude pre vás ponúkaná úspora zaujímavá, nasleduje:

2. Uzatvorenie zmluvy s Energie2

Pomôžeme vám vyplniť zmluvu o združenej dodávke elektriny tak,
aby ste mohli čo najrýchlejšie začať platiť za elektrinu menej.
Zavolajte nám na 0850 166 066, napíšte na ponuky@energie2.sk alebo vyplňte kontaktný formulár nižšie. 

Pre úspešné zrealizovanie zmeny dodávateľa potrebujeme mať
od vás vyplnené všetky políčka uvedené vo formulári zmluvy a na plnej moci.
Aby ste mohli začať šetriť peniaze s Energie2, potrebujeme mať od vás dve vyhotovenia vyplnenej a podpísanej zmluvy a dve vyhotovenia vyplneného a podpísaného splnomocnenia.

 3. Administratíva, ktorú spravíme za vás

Formality vybavíme za vás, samozrejme zadarmo.
Budeme informovať vášho dodávateľa i vášho distribútora. Ak si nie ste istí, v čom sa líši váš dodávateľ od vášho distribútora, kliknite sem.
Administratívne kroky môžu trvať až 3 mesiace – z našej strany však robíme všetko preto, aby ste začali šetriť čo najskôr.

4. Začiatok dodávky s nižšími cenami

Po uplynutí výpovednej lehoty a úspešnom zmenovom procese sa konečne stávate klientom Energie2. Budeme vám účtovať nižšie ceny za elektrinu než dominantný dodávateľ, a to počas celej platnosti zmluvy.
O procese zmeny dodávateľa, i o reálnom začiatku dodávky, budete informovaní manažérom, ktorý bude mať vašu firmu na starosti.
Čo sa teda v tomto celom očakáva od vás? Nič viac (a nič menej) než aby ste nás kontaktovali buď mailom alebo cez formulár nižšie.

Vypracovanie cenovej ponuky

Využite náš elektronický formulár na vypracovanie
cenovej ponuky na mieru.

Napíšte nám

ODBERATEĽ

Súčasný dodávateľ
Názov subjektu
Štatutárny zástupca
IČO
DIČ / IČ DPH
Kontaktná osoba
Telefónne číslo
E-mail
Číslo účtu / kód banky
Zapísaný v Obchodnom registri

ADRESA / ADRESA SÍDLA FIRMY

Mesto
PSČ
Ulica
Číslo domu
Číslo domu popisné

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA JE ROVNAKÁ AKO FAKTURAČNÁ

Mesto
PSČ
Ulica
Číslo domu
Číslo domu popisné

ODBERNÉ MIESTO

Mesto
PSČ
Ulica
Číslo domu
Číslo domu popisné
EIC kód odberného miesta (16 miestny)*
Vyúčtovacie obdobie*
Distribučná sadzba*
Napäťová úroveň*
Veľkosť ističa (v Ampéroch)
Počet fáz ističa*

ODBERNÉ MIESTO Č.2

EIC kód odberného miesta (16 miestny)
Vyúčtovacie obdobie
Distribučná sadzba
Napäťová úroveň
Veľkosť ističa (v Ampéroch)
Počet fáz ističa
Mesto
PSČ
Ulica
Číslo domu
Číslo domu popisné

SPOTREBA (kWh)

V predchádzajúcom roku alebo za posledné 12 mesačné fakturačné obdobie

Vysoký tarif (alebo jednotarif)
Nízky tarif
Poznámky