E - zmluva - dodávka plynu maloodber

Vyplňte prosím elektronický formulár pre danú zľavu. Údaje označené hviezdičkou sú povinné.

ODBERATEĽ

Názov subjektu*
Štatutárny zástupca
IČO*
DIČ / IČ DPH
Kontaktná osoba*
Telefónne číslo*
E - mail*
Zapísaný v Obchodnom Registri

ADRESA / ADRESA SÍDLA FIRMY

Ulica
Číslo domu orientačné
Číslo domu popisné
PSČ
Mesto

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA JE ROVNAKÁ AKO FAKTURAČNÁ

Ulica
Číslo domu orientačné
Číslo domu popisné
PSČ
Mesto
»