Elektronická faktúra

Vďaka bezplatnému zasielaniu faktúry za služby spoločnosti Energie2, a.s. v elektronickej podobe na vašu e-mailovú adresu získate možnosť vytvorenia archívu a evidencie bez veľkej námahy.
Faktúru si môžete vytlačiť kedykoľvek ju budete potrebovať, je plnohodnotným daňovým dokladom.

Elektronická faktúra šetrí životné prostredie.

Aktivácia a používanie elektronickej faktúry je bezplatná.

Aktiváciou elektronickej faktúry ušetríte svoj voľný čas, ak nemáte radi postávanie v radoch na pošte či v banke.

Elektronickú faktúru dostanete e-mailom skôr, ako by bola doručená papierová faktúra poštou.

Elektronická faktúra vyhotovená v PDF formáte je plnohodnotný daňový doklad.

Elektronickú faktúru si môžete aktivovať jednoducho, pohodlne a na počítači po vyplnený nasledujúceho formuláru.

Elektronická faktúra vám bude prichádzať od nasledujúceho fakturačného obdobia do e-mailovej schránky. Papierovú faktúru už nebudete dostávať.

Aktivácia elektronickej faktúry

Meno a priezvisko:
Ulica:
Mesto, PSČ:
Číslo zmluvy / zákaznícke číslo:
E-mail: