Reklamácie

Pred samotnou reklamáciou vám odporúčame si dôkladne prečítať dokumenty súvisiace s vašou sťažnosťou (mnohé dôležité veci sú i na zadných stranách faktúr a drobnejším písmom).

Pre samotnú reklamáciu prosím vyplňte nasledovný formulár.

Meno priezvisko / Názov firmy
Číslo zmluvy
E-mail
Telefón
Popis reklamácie
Ak máte viac odberných miest, napíšte aké: