E - zmluva pre dodávku elektriny domácnostiam

Vyplňte prosím elektronický formulár pre danú zľavu. Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Pre lepšiu orientáciu pri vypĺňaní si pozrite príklady faktúr s vyznačením potrebných údajov.  

Napíšte nám

ODBERATEĽ

Meno a priezvisko*
Dátum narodenia
Telefónne číslo*
E-mail*

FAKTURAČNÁ ADRESA

Ulica*
Číslo domu (orientačné/popisné)*
PSČ*
Mesto*
KOREŠPONDENČNÁ ADRESA JE ROVNAKÁ AKO FAKTURAČNÁ
Ulica*
Číslo domu (orientačné/popisné)*
PSČ*
Mesto*

MÁM ZÁUJEM O:

Typ zľavy
ID číslo uživateľa Lyoness karty----421.000.*
Držiteľ Lyoness karty (akceptovaná len karta vlastná, prípadne rodinného prislušníka-uviesť vzťah)*
Odberné miesto elektrickej energie*
EIC kód*
VT - vysoký tarif*
NT - nízky tarif*
Distribučná sadzba - elektrina*
Pôvodný dodávateľ elektriny
Mám záujem o viazanosť na
Mám záujem o viazanosť na
Mám záujem o viazanosť na
VIP kupón
Odberné miesto plynu
Číslo miesta spotreby*
POD kód*
Predpokladaná spotreba (v m3)
Distribučná sadzba - plyn*
Pôvodný dodávateľ plynu

Ak považujete niečo za dôležité, prosím vpíšte do poznámky:

Vaše poznámky

Spôsob platby zálohy:

Číslo SIPO*

Priložte prosím kópiu / scan faktúry ako prílohu pre rýchejšiu kontrolu

Vyúčovacia faktúra za plyn
  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu

   V prípade, že sa Vám nepodarilo vložiť prílohu, uveďte to do poznámky. Odošlite dotazník aj bez nej. Budeme Vás spätne kontaktovať.

   Vyplňte prosím všetky hviezdičkou (*) označené polia.

   Ďakujeme Vám za vyplnenie formuláru, po jeho odoslaní Vás budeme mailom kontaktovať a informovať o ďalšom postupe

   Príklad faktúry elektrina - stredné Slovensko

   Príklad faktúry elektrina - východné Slovensko

   Príklad faktúry elektrina - západné Slovensko

   Príklad faktúry za plyn

   V zmysle § 10 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlasím s tým, aby moje osobné údaje, ktoré týmto poskytujem spoločnosti Energie2 boli týmto spracované a vedené iba na účely zaslania spracovanej zákazníckej zmluvy.