Ako zmeniť dodávateľa plynu

Prechod k novému dodávateľovi je veľmi ľahký. Všetky formality spojené so zmenou dodávateľa, vybavíme za vás. Samozrejme zadarmo a bez akéhokoľvek prerušenia dodávky energií.

1. Podpis zmluvy o dodávke plynu

Vyplňte a podpíšte zmluvu o dodávke plynu

name Zmluva na dodávku plynu - Domácnosť
Súbor na stiahnutie
name Príloha ku zmluve v prípade viacerých odberných miest odberateľa
Súbor na stiahnutie

2. Podanie výpovedi Vášmu súčasnému dodávateľovi

Na základe splnomocnenia podáme za vás výpoveď súčasnému dodávateľovi.

name Splnomocnenie
Súbor na stiahnutie
name Čestné vyhlásenie o ukončení zmluvy o dodávke plynu uzatvorenej s predchádzajúcim dodávateľom
Súbor na stiahnutie

3.Odoslanie vyplnenej a podpísanej zmluvy spolu so splnomocnením

Pre úspešné zrealizovanie zmeny dodávateľa je nutné vyplniť všetky políčka uvedené na formulári zmluvy a plnej moci.
Dve vyhotovenia vyplnenej a podpísanej zmluvy a dve vyhotovenia splnomocnenia je potrebné, aby ste nám zaslali na korešpondenčnú adresu: Energie2, a.s., Pod Kalváriou 18, 955 01 Topoľčany.

4. Začiatok dodávky plynu

Po uplynutí výpovednej lehoty Vám začneme s dodávkou zemného plynu. O procese zmeny dodávateľa budete informovaný našimi pracovníkmi spoločnosti Energie2, a.s.

Zmena nebude pre vás znamenať starosti a prácu navyše

Všetko, čo musíte urobiť, je vyplniť príslušné splnomocnenie podľa miesta vášho pôsobenia a my sa postaráme o všetko ostatné. Zvoľte si za svojho partnera pre dodávky energie spoločnosť Energie2, a.s., zašlite nám vyplnený a potvrdený.

Ďakujeme, že ste si zvolili za svojho partnera pre dodávky energie spoločnosť Energie2, a.s. Tešíme sa na spoluprácu!