platný od 01.01.2014
SadzbaProduktVT bez DPHVT s DPHNT bez DPHNT s DPHFixná mesačná sadzba bez DPHFixná mesačná sadzba s DPH
EUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/mesiac/OMEUR/mesiac/OM
D1KLASIK mini0,0499500,0599400,650,78
D2KLASIK max0,0499500,0599400,650,78
D3DUO0,0594700,0713640,0389700,0467640,650,78
D4MAX mini0,0572900,0687480,0359300,0431160,650,78
D5MAX plus0,0721700,0866040,0432700,0519240,650,78

 

 

 

 

KLASIK mini 
Jednotarifný produkt s nižšou spotrebou elektriny. Vhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou elektriny nižšou ako 1182 kWh

KLASIK max 
Jednotarifný produkt s vyššou spotrebou elektriny. Vhodný pre odberné miesta s bežnými spotrebičmi.

DUO 
Dvojtarifný produkt s vyššou spotrebou v nízkom pásme bez operatívneho riadenia . Produkt je vhodný pre bytovú spotrebu elektriny domácností s podstatnou časťou spotreby v nízkom pásme. Doba platnosti nízkej tarify (NT), je spravidla 12 hodín denne a to od 20:00 do 8:00 hod neperetržite. Doba platnosti vysokej tarify (VT) je spravidla v ostatnom čase, t.j. od 8:00 do 20:00.

MAX mini 
DVojtarifný produkt je vhodný najmä pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi, ktorých odber elektriny zo sústavy je možné podľa potreby presúvať a situovať ho do času platnosti nízkeho pásma (najmä pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi pre akumulačný ohrev vody)

MAX plus 
Sadzba je vhodná pre spotrebu elektriny plne elektrifikovaných domácností s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním. Za plne elektrifikovanú domácnosť sa považuje domácnosť, v ktorej sa na varenie, vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody a na ostatné účely používa výhradne elektrická energia. Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamo výhrevných elektrických spotrebičov.

* Uvedené ceny nezahŕňajú: 
distribučné poplatky
poplatok do Národného jadrového fondu vo výške 0,003 EUR/kWh

Cenník
 dodávky elektriny pre domácnosti EXKLUSIV STRED

distribučné územie SSE-D, a.s. (cenník platný pre zákazníkov, ktorí podpísali zmluvu po 01.03.2013)

SadzbaProduktVT bez DPHVT s DPHNT bez DPHNT s DPHFixná mesačná sadzba bez DPHFixná mesačná sadzba s DPH
EUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/mesiac/OMEUR/mesiac/OM
DD1KLASIK mini0,057700,0692400,650,78
DD2KLASIK max0,057700,0692400,650,78
DD3DUO0,067390,0808680,039900,047880,650,78
DD4MAX mini0,068390,0820680,037800,045360,650,78
DD5MAX plus0,149800,1797600,047420,056900,650,78

 

 

 

 

KLASIK mini 
Jednotarifný produkt s nižšou spotrebou elektriny. Vhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou elektriny nižšou ako 1182 kWh

KLASIK max 
Jednotarifný produkt s vyššou spotrebou elektriny. Vhodný pre odberné miesta s bežnými spotrebičmi.

DUO 
Dvojtarifný produkt s vyššou spotrebou v nízkom pásme bez operatívneho riadenia . Produkt je vhodný pre bytovú spotrebu elektriny domácností s podstatnou časťou spotreby v nízkom pásme. Doba platnosti nízkej tarify (NT), je spravidla 12 hodín denne a to od 20:00 do 8:00 hod neperetržite. Doba platnosti vysokej tarify (VT) je spravidla v ostatnom čase, t.j. od 8:00 do 20:00.

MAX mini 
DVojtarifný produkt je vhodný najmä pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi, ktorých odber elektriny zo sústavy je možné podľa potreby presúvať a situovať ho do času platnosti nízkeho pásma (najmä pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi pre akumulačný ohrev vody)

MAX plus 
Sadzba je vhodná pre spotrebu elektriny plne elektrifikovaných domácností s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním. Za plne elektrifikovanú domácnosť sa považuje domácnosť, v ktorej sa na varenie, vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody a na ostatné účely používa výhradne elektrická energia. Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamo výhrevných elektrických spotrebičov.

* Uvedené ceny nezahŕňajú: 
distribučné poplatky
poplatok do Národného jadrového fondu