platný od 01.01.2014
SadzbaProduktVT bez DPHVT s DPHNT bez DPHNT s DPHFixná mesačná sadzba bez DPHFixná mesačná sadzba s DPH
EUR/kWhEUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/mesiac/OMEUR/mesiac/OM
D1KLASIK mini 0,050800,060960,650,78
D2KLASIK max 0,050800,060960,650,78
D3DUO 0,054200,065040,037500,0450000,650,78
D4MAX mini 0,054700,065640,036320,0435840,650,78
D5MAX plus 0,060500,072600,043270,0519240,650,78

 

VT - vysoká tarifa, cena elektrickej energie v EUR za kWh 

NT - nízka tarifa, cena elektrickej energie v EUR za kWh 

OM - odberné miesto

 

 

 

KLASIK mini 
Jednotarifný produkt s nižšou spotrebou elektriny. Vhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou elektriny nižšou ako 1500 kWh

KLASIK max 
Jednotarifný produkt s vyššou spotrebou elektriny. Vhodný pre odberné miesta s bežnými spotrebičmi.

DUO 
Dvojtarifný produkt s vyššou spotrebou v nízkom pásme bez operatívneho riadenia . Produkt je vhodný pre bytovú spotrebu elektriny domácností s podstatnou časťou spotreby v nízkom pásme. Doba platnosti nízkej tarify (NT), je 8 hodín denne. Doba platnosti vysokej tarify (VT) je v ostatnom čase.

MAX mini 
Dvojtarifný produkt je vhodný najmä na odberné miesta s elektrickými spotrebičmi, ktorých odber elektriny zo sústavy je možné podľa potreby presúvať a situovať ho do času platnosti nízkeho pásma (najmä pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi pre akumulačný ohrev vody). 

MAX plus 
Sadzba je vhodná pre spotrebu elektriny plne elektrifikovaných domácností s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním. Za plne elektrifikovanú domácnosť sa považuje domácnosť, v ktorej sa na varenie, vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody a na ostatné účely používa výhradne elektrická energia. Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov.

* Uvedené ceny nezahŕňajú: 
distribučné poplatky
poplatok do Národného jadrového fondu vo výške 0,003 EUR/kWh

Cenník
 dodávky elektriny pre domácnosti EXKLUSIV VÝCHOD

distribučné územie VSD, a.s., (cenník platný pre zákazníkov, ktorí podpísali zmluvu po 01.03.2013)

SadzbaProduktVT bez DPHVT s DPHNT bez DPHNT s DPHFixná mesačná sadzba bez DPHFixná mesačná sadzba s DPH
EUR/kWhEUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/mesiac/OMEUR/mesiac/OM
DD1KLASIK mini 0,057700,069240,650,78
DD2KLASIK max 0,057700,069240,650,78
DD3DUO 0,064500,077400,041900,0502800,650,78
DD4MAX mini0,064500,077400,041900,0502800,650,78
DD5MAX plus0,105500,126600,0474200,0569040,650,78

 

VT - vysoká tarifa, cena elektrickej energie v EUR za kWh 

NT - nízka tarifa, cena elektrickej energie v EUR za kWh 

OM - odberné miesto

 

 

 

KLASIK mini 
Jednotarifný produkt s nižšou spotrebou elektriny. Vhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou elektriny nižšou ako 1500 kWh

KLASIK max 
Jednotarifný produkt s vyššou spotrebou elektriny. Vhodný pre odberné miesta s bežnými spotrebičmi.

DUO 
Dvojtarifný produkt s vyššou spotrebou v nízkom pásme bez operatívneho riadenia . Produkt je vhodný pre bytovú spotrebu elektriny domácností s podstatnou časťou spotreby v nízkom pásme. Doba platnosti nízkej tarify (NT), je 8 hodín denne. Doba platnosti vysokej tarify (VT) je v ostatnom čase.

MAX mini 
Dvojtarifný produkt je vhodný najmä na odberné miesta s elektrickými spotrebičmi, ktorých odber elektriny zo sústavy je možné podľa potreby presúvať a situovať ho do času platnosti nízkeho pásma (najmä pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi pre akumulačný ohrev vody). 

MAX plus 
Sadzba je vhodná pre spotrebu elektriny plne elektrifikovaných domácností s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním. Za plne elektrifikovanú domácnosť sa považuje domácnosť, v ktorej sa na varenie, vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody a na ostatné účely používa výhradne elektrická energia. Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov.

* Uvedené ceny nezahŕňajú: 
distribučné poplatky
poplatok do Národného jadrového fondu