Komunálny sektor

Elektronický formulár - Komunálny sektor

ODBERATEĽ

Obec/Mesto
Štatutárny zástupca
IČO
DIČ / IČ DPH
Kontaktná osoba
Telefónne číslo
E - mail

ADRESA / ADRESA Obce/Mesta

Ulica
Číslo domu orientačné
Číslo domu popisné
PSČ
Mesto

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA JE ROVNAKÁ AKO FAKTURAČNÁ

Ulica
Číslo domu orientačné
Číslo domu popisné
PSČ
Mesto
»