Alternatívny predajca Energie2 začína od 1. októbra 2011 dodávať plyn aj pre domácnosti

Zvýšenie cien zemného plynu od dominantného dodávateľa – SPP do júla 2011 spustilo novú vlnu záujmu o zmenu dodávateľov.Energie2 ceny nezvýšila a pocítila to vo zvýšenom záujme zákazníkov a na novouzatváraných zmluvách. 

Najväčší záujem je o produkt – Nebeská ponuka. Pri uzavretí zmluvy na dobu 6 rokov firma garantuje nižšiu cenu oproti súčasnému dodávateľovi elektriny a plynu po celý čas trvania zmluvného vzťahu. Zákazníci tak môžu ušetriť za dobu trvania zmluvy až tisíce eur.

Energie2 pre zákazníkov ďalej vypracúva individuálne cenové ponuky, poskytuje im profesionálnu zákaznícku starostlivosť a energetické poradenstvo. Pritom bezplatne zabezpečuje všetky úkony pri zmene dodávateľa a elektromer a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Pre zákazníkov ponúka aj združenú fakturáciu – čiže spojenie viacerých odberných miest do jedného daňového dokladu a optimalizáciu preddavkových platieb na základe reálnej spotreby.