Energie2 a doplnkové služby pre firmy

V apríly 2016 bola súčasťou denníka SME pravidelná energetická príloha Energetika.Okrem zmapovania dodávateľov energií na slovenskom trhu sa venovala najmä doplnkovým službám, ktoré dodávatelia elektriny a plynu ponúkajú. Energie2, a. s., má vo svojom portfóliu taktiež doplnkové služby, ktoré aplikuje u svojich firemných zákazníkov.

  • energetické poradenstvo a optimalizácia nastavenia
  • vypracovanie energetického auditu a energetického certifikátu budov
  • termovízne merania budov a objektov
  • revízne správy a úradné skúšky zariadení
  • meranie a optimalizácia distribučných nákladov
  • financovanie obnovy a modernizácie energetických zariadení alebo zdrojov svojim zákazníkom

Príloha denníka SME, ENERGETIKA, apríl 2016