Cashback World

Ak ste členom Cashback World, vrátime vám z každej uzatvorenej zmluvy s našou spoločnosťou členskú výhodu vo výške 1,5% cashback + 1 shopping point za 100 Eur nákupu z ceny za dodávku energií (elektrickej energie alebo zemného plynu).
Z každej vyúčtovacej faktúry vráti naša spoločnosť členom Cashback World členskú výhodu.
Členská výhoda je uplatňovaná z celkovej sumy za dodávku silovej elektriny a zemného plynu bez distribučných poplatkov.


Tento benefit je určený každému registrovanému členovi spoločenstva Cashback World Slovensko. 

Chcete využívať členskú výhodu?

Stačí, ak tu vypíšete svoje osobné údaje a údaje o odbernom mieste. Zaberie vám to iba pár minút a získate finančnú výhodu garanciu nižšej ceny než vám poskytne súčasný tradičný dodávateľ na celé obdobie viazanosti zmluvy.

Vypíšte krátky formulár, ak ste:

Energie2,a.s. patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov elektriny a plynu na Slovensku. Medzi jej klientov patria hospodársky významné výrobné spoločnosti, mestá a obce, nemocnice alebo veľké obchodné centrá. Spoločnosť však rovnako dobre a kvalitne dodáva elektrickú energiu a plyn aj množstvu malých a stredných podnikov a tisíckam domácností z každého kúta Slovenska. I vám chceme poskytnúť kvalitné služby za lepšie ceny.
Sme tu pre vás.