Príklad faktúr s vyznačením potrebných údajov

Príklad faktúry za plyn

Príklad faktúry elektrina - západné Slovensko

Príklad faktúry elektrina - stredné Slovensko

Príklad faktúry elektrina - východné Slovensko