Ako zmeniť dodávateľa elektriny

Prechod k novému dodávateľovi je veľmi ľahký. Všetky formality, spojené so zmenou dodávateľa, vybavíme za vás. Samozrejme zadarmo a bez akéhokoľvek prerušenia dodávky energií.

Postup ako zrealizovať zmenu vášho dodávateľa

1. Podpis zmluvy o združenej dodávke elektriny

Vyplňte a podpíšte zmluvu o združenej dodávke elektriny (maloodber). Zmluva pre VEĽKOODBER na vyžiadanie na adrese info@energie2.sk.

Zmluva o dodávke elektriny Zmluva o dodávke elektriny
Maloodber
Príloha č.1 Príloha č.1
Všeobecné obchodné podmienky
Príloha č. 2 zoznam a špecifikácia OM Príloha č. 2 zoznam a špecifikácia OM
k Zmluve o združenej dodávke elektriny
Príloha č. 3 cena za dodávku Príloha č. 3 cena za dodávku
k Zmluve o združenej dodávke elektriny

2. Podanie výpovedi Vášmu súčasnému dodávateľovi

Na základe splnomocnenia podáme za vás výpoveď súčasnému dodávateľovi.

Splnomocnenie Splnomocnenie
EE_ZSED29052013
Vzor výpovede Vzor výpovede
Formulár na samostatnú výpoveď dodávky elektriny

3. Odoslanie vyplnenej a podpísanej zmluvy spolu so splnomocnením

Pre úspešné zrealizovanie zmeny dodávateľa je nutné vyplniť všetky políčka uvedené na formulári zmluvy a plnej moci.
Dve vyhotovenia vyplnenej a podpísanej zmluvy a dve vyhotovenia splnomocnenia je potrebné, aby ste nám zaslali na korešpondenčnú adresu: Energie2, a.s., Pod Kalváriou 18, 955 01 Topoľčany.

4. Začiatok dodávky elektrickej energie

Po uplynutí výpovednej lehoty Vám začneme s dodávkou elektrickej energie. O procese zmeny dodávateľa budete informovaný našimi pracovníkmi spoločnosti Energie2, a.s.

Zmena nebude pre vás znamenať starosti a prácu navyše.

Všetko, čo musíte urobiť, je vyplniť príslušné splnomocnenie podľa miesta vášho pôsobenia a my sa postaráme o všetko ostatné. Zvoľte si za svojho partnera pre dodávky energie spoločnosť Energie2, a.s., zašlite nám vyplnený a potvrdený.

Ďakujeme, že ste si zvolili za svojho partnera pre dodávky energie spoločnosť Energie2, a.s. Tešíme sa na spoluprácu!