Efektívnosť využívania energií vo firme a obnoviteľné zdroje

Vyššie ceny energie výrazne ovplyvňujú podnikateľské rozhodnutia a súčasne poháňajú záujem o vlastnú výrobu elektrickej energie. V rozhovore s Eduardom Chudovským, obchodným riaditeľom spoločnosti Energie2, sme sa dozvedeli, prečo je teraz vhodný čas na investovanie do obnoviteľných zdrojov energie, a prečo je fotovoltika označovaná ako energetická budúcnosť.

objavte Energie2

Objavte Energie2

Slovenská spoločnosť s desaťročnou históriou Energie2, a. s., poskytuje dodávky elektrickej energie a zemného plynu pre firmy a domácnosti na domácom aj zahraničnom trhu. Sústreďuje sa nielen na tradičné dodávky, ale aj na efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov energie pre firemných zákazníkov. Lacnejšia elektrina pre firmy je pritom jedným z kľúčových prvkov, ktorým poskytuje efektívne a udržateľné riešenia.

Energie2 sa začala od svojho založenia v roku 2011 etablovať ako alternatívny dodávateľ s cieľom ponúkať výhodnejšie podmienky oproti dominantným hráčom na trhu. V priebehu desiatich rokov sa spoločnosť posunula od poskytovania iba komoditnej elektriny k poskytovaniu komplexných riešení v oblasti energetiky, pričom centrálnym bodom sú práve obnoviteľné zdroje.

Udržateľné energetické riešenia

Vo svojich komplexných riešeniach Energie2 kladie dôraz na efektívne využívanie energií, či už prostredníctvom moderných technológií na úsporu elektrickej energie alebo implementácie obnoviteľných zdrojov. Týmto spôsobom nielenže pomáhajú zákazníkom dosahovať významné úspory, ale aj prispievajú k tvorbe udržateľnejšieho prístupu k energetike.

Eduard Chudovský zdôrazňuje význam fotovoltiky ako energie budúcnosti. V súčasnosti sa fotovoltika stáva atraktívnou voľbou, vzhľadom na cenovú dostupnosť technológií a zvýšeného povedomia o ekologických metódach výroby energie.

Od konkurencie sa spoločnosť Energie2 odlišuje tým, že klientom ponúka presné simulácie a modely prevádzky obnoviteľných zdrojov, čo im následne pomôže uskutočniť informované rozhodnutia. Navyše, zákazníkovi prevezmú povinnosti spojené s odchýlkou na výrobe, alebo vykúpia prebytky elektriny, ktoré odberateľ nespotrebuje počas dňa, čo je na trhu len výnimočné.

udržateľné energetické riešenia
budúcnosť energií

Budúcnosť energií

E. Chudovský upozorňuje na trend rastúcich cien energie a zdôrazňuje, že úspory vo využívaní energie sú teraz kľúčové. Energie2 reaguje na tento trend s posilneným dopytom po obnoviteľných riešeniach a ponúka klientom komplexné financovanie a možnosti úspor.

S jasným zameraním na dodávky energie a podporu obnoviteľných zdrojov, sa spoločnosť Energie2 etablovala ako spoľahlivý obchodný partner či dodávateľ. S rastúcimi cenami energie je efektívna výroba a využívanie energie kľúčové pre úspory a udržateľné podnikanie. Energie2 pozorne sleduje aktuálne trendypripravuje sa na očakávané zmeny v legislatíve, aby aj naďalej plnila očakávania svojich klientov v dynamickom svete energetiky.