Začnite šetriť zmenou dodávateľa energií

Cena elektriny a zemného plynu môže byť výhodnejšia. Zmena dodávateľa energií nie je komplikovaná - ako postupovať a na čo nezabudnúť?

Ak máte podpísanú zmluvu so súčasným dodávateľom na dobu neurčitú, zmeniť dodávateľa energií môžte prakticky každý mesiac (vždy k prvému dňu). Ak máte so svojim súčasným dodávateľom podpísanú zmluvu na dobu určitú, meniť dodávateľa môžte až po jej uplynutí, resp. niekoľko mesiacov pred uplynutím doby viazanosti, aby za túto dobu plynuli výpovedné lehoty vyplývajúce zo zmluvy.

Zmena dodávateľa je plynulá a zadarmo

  • Zmena dodávateľa elektrickej energiezemného plynu prebieha jednoducho, bez poplatkov a bez prerušenia dodávky energií.
  • Administratívu zjednodušíme na minimum. Spolu so zmluvou o združenej dodávke elektriny/ plynu vyplníte aj splnomocnenie, na základe ktorého vybavíme formality za vás a samozrejme zadarmo.
  • Vášmu súčasnému dodávateľovi oznámime, že prechádzate k Energie2.
  • Informovať budeme aj vášho distribútora - ten zostáva rovnaký.
  • Spravíme všetko preto, aby ste začali šetriť náklady na energie čo najskôr.
  • Keď vám uplynie výpovedná lehota, stávate sa klientom Energie2 a začínate šetriť.
  • O zmene dodávateľa, celom procese, ako aj o začiatku dodávky energií, budete informovaní.

Na energetickom trhu figurujú dva subjekty: distribútor a dodávateľ. Viete, aký je medzi nimi rozdiel?

Distribútor
Regióny Slovenska sú územne rozdelené medzi distribútorov. Distribútora elektriny a plynu nie je možné zmeniť a platíme mu všetci rovnakú sumu.
Distribútor energií sa stará o technické záležitosti - merače, poruchy na vedení, výpadky energií. Slovensko je rozdelené medzi troch distibútorov elektriny: Západadoslovenská distribučná, a.s., 
SSE–Distribúcia, a.s., 
Východoslovenská distribučná, a.s., 
pre plyn má jedného distribútora: SPP – Distribúcia, a.s.

Dodávateľ
Dodávateľ sa stará, aby ste energie mohli využívať. Dáva distribútorovi informáciu že platíte, stará sa o správne účtovanie vašich platieb a elektrina tak môže prúdiť zo siete k vám domov. Na Slovensku je ich niekoľko, a tak si môžu (musia) konkurovať s cenami. Jedným z dodávateľov elektriny a plynu je aj Energie2.