Najlepšia alternatíva dodávky elektrickej energie pre 1. Prešovskú nástrojáreň

Vzhľadom na potrebu nepretržitej prevádzky a kontinuálnych dodávok výrobkov aj mimo územia SK, je vlastný výrobný proces náročný na bezproblémový odber a spotrebu elektrickej energie. Významnosť podielu nákladov vynaložených na energetickú bezpečnosť a efektívnosť výroby núti manažment spoločností k zodpovednému výberu vhodného dodávateľa elektrickej energie.

Dodávateľ energií Energie2, a.s., zvíťazil u nás ako najlepšia alternatíva obchodného partnera pre dodávku elektrickej energie na základe výsledkov výberového konania v konkurencii ďalších 8 dodávateľov. Porovnaním viacerých hodnotiacich kritérií vrátane ceny energií a obchodných podmienok, ako aj zodpovedným prozákazníckym prístupom nás presvedčil vo všetkých ohľadoch výberu. Naše rozhodnutie pre spoluprácu s Energie2, a. s., znamená pre naše spoločnosti stabilitu, dôveru a v neposlednom rade to najdôležitejšie - úsporu.

Využívajúc viac ako 50 - ročnú tradíciu pri výrobe špeciálneho náradia poskytujeme svojim zákazníkom serióznosť pri spolupráci, profesionalitu pri riešení zadania a ústretové termíny výroby s podporou moderných technológií softwarového vybavenia a kvalitného pracovného týmu, ako základu pre dosiahnutie uvedeného.

Výrobný program:
formy pre priame lisovanie termosetov
formy pre tlakové liatie termoplastov vrátane dvojkompozitných materiálov
formy pre vstrekovacietypy termosetov
formy pre tlakové liatie hliníka a jeho zliatin
jednoduché strižné a ohýbacie stroje
postupové strižné a ohýbacie nástroje + kombinácia
výroba 3D ohýbaných drôtov
5-osé CNC obrábanie
ohýbanie trubiek

tel.: 421 51 748 50 51, fax:  421 51 748 50 50
www.1pn.sk, info@ipn.sk