Výhody prechodu k Energii2

Za tri roky činnosti na slovenskom trhu sa stala Energie2, a.s., Bratislava jedným z popredných alternatívnych dodávateľov elektrickej energie a zemného plynu. K jej zákazníkom patria tisícky domácností, malých, stredných i veľkých firiem, ale aj obce a mestá. Cieľom spoločnosti je, aby jej zákazníci boli spokojní a preto svoju cenovú politiku individuálne prispôsobuje potrebám zákazníkov. Tento prístup prináša úspech, počty nových zákazníkov sa za minulý rok niekoľkonásobne zvýšili.

Každý zákazník chce platiť čo najmenej, a preto by mal starostlivo zvažovať všetky ponuky od dodávateľov. Filozofiu cenovo výhodnejších dodávok sleduje aj Energie2. Táto výhoda sa netýka iba podnikateľov, ale aj domácností. V súvislosti s výrazným nárastom počtu zákazníkov sa od nového roku posilnila administratívna centrála a callcentrum o ďalších pracovníkov, ktorí sa starajú o servis a pravidelnú komunikáciu. Obchodný riaditeľ spoločnosti Energie2, a.s., Eduard Chudovský k tomu poznamenáva: „Domácnostiam priniesol prechod k Energii2 stabilitu v dodávkach a garanciu nižších cenníkových cien bez skrytých poplatkov, z ktorých ešte dostávajú dodatočné kumulované zľavy podľa dĺžky viazanosti. Pri produkte Nebeská ponuka, s viazanosťou na 6 rokov, dostane zákazník dodatočnú zľavu 2,5 % z cenníkovej ceny plynu a 3,4 % z ceny elektriny, a to každý rok.

Pritom základné ceny sú už nižšie oproti dominantným dodávateľom. Dodatočné zľavy nie sú závislé od spotreby, iba od doby viazanosti a garantujeme ich v osobitných zmluvných podmienkach. Takúto zmluvu je možné celý rok uzatvoriť prostredníctvom našich obchodníkov priamo u zákazníka alebo online prostredníctvom nášho webu.

Zákazník, ktorý má prípadne otázky, môže sa s dôverou obrátiť na naše callcentrum. „Zákazníci si prístup firmy pochvaľujú. Stály odberateľ,Vlastimil Valkovič z Topoľčian, vraví: „Najprv som vyskúšal od Energie2 len elektrickú energiu. Keď som videl vyúčtovanie za prvý rok a porovnal ho s predchádzajúcim rokom od tradičného dodávateľa, videl som, že preplatok stojí za námahu vyplnenia zopár papierov. 

Tak som si od Energie2 zobral aj zemný plyn, a to nielen pre rodinný dom, ale aj na chalupu. Som spokojný a dúfam, že ten cenový rozdiel tu bude aj v budúcich rokoch.“ Chudovský ubezpečuje, že prechod k Energii2 je jednoduchý. Zákazník iba podpíše zmluvu a plnú moc a poskytne firme kópiu poslednej vyúčtovacej faktúry. Tá vykoná potrebné zmeny. Zabezpečí aj všetky úkony pri zmene dodávateľa. Meracie zariadenie a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Zákazník ani na chvíľu neostane bez energie, pretože je chránený legislatívou a prevádzkovým poriadkom. Navyše Energie2 v spolupráci so spoločnosťou Hydrotour pripravila na leto spoločnú kampaň pre svojich klientov.Obe spoločnosti ponúknu zľavy na svoje produkty navzájom pre všetkých klientov. 

Viac informácií o kampani sa dočítate na www.energie2.sk a www.hydrotour.sk. 
Ďalšie informácie získate na infolinke Energie2: 0850 166 066 alebo na www.energie2.sk.