Ako znížiť spotrebu energie na vykurovanie a ohrev vody?

Náklady na vykurovanie a ohrev vody tvoria najväčšiu časť nákladov v domácnosti. Aké sú opatrenia, ktoré pomôžu dosiahnuť úspory energie a nákladov na vykurovanie a ohrev vody, ktoré tvoria až polovicu spotrebovanej energie v byte a až 3/4 z celkovej spotreby energie v dome?

Sezóna vykurovania trvá približne 5 mesiacov, v horských oblastiach je to aj viac mesiacov v roku. Pre efektívne zavedenie úsporných opatrení je dôležité poznať spotrebu elektriny, zemného plynu či iného paliva za obdobie 2-3 rokov. Čím podrobnejšie a pravidelnejšie si záznamy vedieme, tým presnejšie bude vyhodnocovanie zozbieraných údajov.

Efektívne vykurovanie závisí od mnohých faktorov, medzi ktorými sú tepelné straty budovy - koľko tepla uniká do okolia cez múry, okná, dvere, podlahu, strechu. Výrazné zníženie nákladov možno dosiahnuť rekonštrukciou budovy a vykurovacieho systému. Náklady na energie môžme obmedziť aj zmenou správania sa v domácností - hospodárne používanie teplej vody, správne vetranie, nastavenie a regulácia kúrenia.

Aké sú investičné opatrenia,
ktoré pomôžu dosiahnuť úspory energie?

  • výmena okien a dverí
  • zateplenie strechy a obvodových stien
  • slnečné kolektory
  • výmena kotla - ak máte doma kotol starší ako 15 rokov, pouvažujte o jeho výmene. Kondenzačné kotly majú úsporu ešte výraznejšiu.
  • vykurovacie telesá - hlavicou termoregulačného ventila regulujeme teplotu v každej miestnosti podľa potreby (iné nastavenie teploty sa odporúča v kuchyni, iná v obývacej miestnosti a iná v spálni, či na chodbe).

Voľba spôsobu vykurovania a spôsobu ohrevu vody

Najefektívnejšia voľba spôsobu vykurovania a ohrevu vody závisí od dostupnosti predpokladaného paliva v danej oblasti, požadovaného komfortu, počiatočnej investície aj prevádzkových nákladov.
Náklady na ohrev vody závisia od spôobu jej prípravy. Lacnejším je napríklad prietokový ohrev vody zemným pkynom, drahší je zásobníkový ohrev vody elektrinou.

Tip:

Ako orientačne vypočítať energetickú náročnosť na vykurovanie domu? Kedy plytváme teplom?
Ročnú spotrebu tepla vydeľte podlahovou obytnou plochou. Keď je to viac ako 150 kWh/m2.rok), určite porozmýšľajte nad opatreniami, ktoré vedú k zníženiu spotreby energie.