Fotovoltika a šetrenie energie v domácnosti

Znížte svoje náklady za energie a prispejte k lepšej budúcnosti ekosystému. Fotovoltický systém počas procesu výroby elektrickej výroby zo slnečnej energie neznečisťuje životné prostredie.

Využitie slnečnej energie na výrobu elektriny má množstvo výhod. Navyše množstvo  slnečnej energie, ktorá dopadá na zemský povrch, je niekoľko tisícnásobne vyššie, ako je celková svetová spotreba elektrickej energie. Bez problémov by teda postačovalo pre našu spotrebu. 

Veľkou výhodou je aj samotný ekologický aspekt výroby energie. Nevznikajú totiž emisie skleníkových plynov a neznečisťuje sa životné prostredie. Pri správnom dodržiavaní a používaní metód likvidácie elektroodpadu sú tak "zažehnané" aj možné obavy zo znečistenia životného prostredia počas likvidácie a výroby fotovoltických zariadení.

Montážou fotovoltického systému zvyšujete hodnotu svojej nehnuteľnosti. Je to investícia, pri ktorej máte istotu návratnosti vašich peňazí.
Údržba fotovoltiky je veľmi minimálna. Navyše technológia fotovoltického generátora je veľmi spoľahlivá.

Ďalšou, obrovskou výhodou je, že nespotrebované množstvo elektriny vyrobenej počas dňa máte možnosť dodať do distribučnej sústavy na výkup. Využijete tak všetku elektrinu z vášho fotovoltického systému.

Vašu spotrebu aj samotnú výrobu máte neustále pod kontrolou prostredníctvom online monitoringu.

Áno, fotovoltika má aj nevýhody - aj keď výhody značne prevyšujú.

Jednou z nevýhod je znížený výkon počas zlého počasia - sneh, dážď či hustá hmla a fakt, že solárna energia nie je k dispozícii počas noci. Preto je potrebná inštalácia na zásobovanie/ukladanie elektriny, prípadne je možná aj kombinácia s inými zdrojmi energie.

Nevýhodou je aj to, že na výrobu rovnakého množstva energie ako inými zdrojmi výroby (napr. fosílne palivá) je pri fotovoltike potrebná väčšia plocha. 

Samozrejme existuje ešte niekoľko ďalších výhod a nevýhod fotovoltického systému. Tie hlavné sme sa však snažili uviesť. 

Nech už sa rozhodnete akokoľvek pri prípadnom zvažovaní montáže fotovoltiky, majte na pamäti, že jej využívaním šetríte nielen životné prostredie, ale aj spotrebu energie v domácnostiach a teda svoje peniaze.

Použité zdroje: https://sk.wikipedia.org/wiki/Fotovoltika