Náklady na energie domu

Náklady na bývanie sa môžu líšiť v závislosti od typu bývania, či bývate v starom dome, v novostavbe, vo vlastnom alebo v podnájme. V nasledujúcom článku vám ukážeme ako môžte optimalizovať vaše náklady na bývanie a ako viditeľne ušetriť.

Energetickú úsporu môžeme dosiahnuť:

  • dobrou tepelnou izoláciou domu, bytu (obvodové múry, strecha, podlaha),
  • výmenou jednoduchých okien s dreveným rámom za plastové či drevené vákuové okná, ktoré podstatne znižujú únik tepelnej energie,
  • pristavením zimných presklených záhrad k ochladzovanej stene domu,
  • utesnením škár na dverách, resp. použitím hrubšieho závesu, ktorý obmedzí prievan,
  • ukončením závesov nad úrovňou parapetovej dosky,
  • správnou orientáciou okien – okná orientované na juh majú nižší únik tepla ako okná orientované na sever,
  • krátkym, ale intenzívnym vetraním vykurovaných miestností,
  • využívaním vonkajších roliet, ktoré zamedzujú úniku tepla.

Úspora energie v domácnosti

Úspora energie pri vykurovaní

Ani najlepšie vykurovanie nefunguje optimálne bez správne nastavenej regulácie. Elektrické vykurovanie treba regulovať priestorovými termostatmi. Zníženie teploty vykurovaného priestoru pri odchode z domu o 5 °C môže ušetriť 30 % energie. Vyššia účinnosť vykurovania znamená lacnejšie vykurovanie. V okolí radiátorov či konvektorov má byť dostatočný priestor na prúdenie vzduchu, ktoré zvyšuje účinnosť vykurovania. Pri nastavovaní optimálnej teploty vykurovaných miestností treba postupovať od nižšej teploty k vyššej. Pri odchode na dovolenku je výhodnejšie vykurovanie nevypínať, ale temperovať miestnosti. Záclony by nemali prekrývať elektrické vykurovacie telesá – znižuje sa tým účinnosť vykurovania a pri niektorých telesách sa zvyšuje aj pravdepodobnosť vzniku požiaru. Zvýšením vlhkosti vzduchu v obývanom priestore možno dosiahnuť zníženie spotreby energie na vykurovanie, ako aj tepelnú pohodu. Pri 30-percentnej vlhkosti sa tepelná pohoda dosiahne pri 23° C v priestore, pri 60-percentnej vlhkosti stačí 21° C. Takto možno usporiť 12 –15 % energie na vykurovanie. Obytný priestor by sa nemal prekurovať Zníženie teploty, napr. v izbe o 1?°, predstavuje asi 6-percentnú úsporu energie.

Ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV)

Ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV)Vzdialenosť odberu vody od bojlera by mala byť čo najmenšia. Potrubie rozvodu teplej úžitkovej vody treba dôkladne izolovať. Vhodné je použiť moderné izolačné materiály. Elektrický akumulačný bojler by nemal byť v miestnosti so zníženou teplotou. Treba dodržiavať optimálnu teplotu nastavenia termostatu bojlera, max. teplota by mala byť 55° C. Ak sa bojler dlhší čas nepoužíva, je vhodné vypnúť ohrev vody. Pri nastavovaní teploty je vhodné riadiť sa informáciami od výrobcu, uvedených v technickom opise bojlera. Neprimerane vysokej spotrebe bojlera zabraňuje pravidelné odstraňovanie vodného kameňa z ohrievacích telies. Pri voľbe veľkosti bojlera treba vziať do úvahy počet osôb v domácnosti. Kvapkajúca batéria znamená plytvanie energiou i vašimi peniazmi. Pri správnom nastavení prívodov vody sú jednopákové batérie úspornejše ako klasické. Uprednostnení sprchovania pred kúpaním možno ušetriť až3-násobok spotrebovanej elektrickej energie.

Šetrenie elektrickej energie na osvetlení

Klasické žiarovky je vhodné nahradiť úspornejšími svetelnými zdrojmi, napr. kompaktnými žiarivkami. Čím viac hodín sa svieti, tým je táto náhrada výhodnejšia. Pri dlhšej neprítomnosti je vhodné osvetlenie v miestnosti vypínať.

Úspornosť moderných elektrospotrebičov

Výrobcovia elektrospotrebičov pochopili nevyhnutnosť hospodárenia s energiou, a tak majú špičkové výrobky podstatne nižšiu spotrebu energie. Napríklad chladničky a mrazničky až o 45 % menej ako pred desiatimi rokmi. Automatické práčky spotrebujú o 20 % menej vody a o 22 % menej elektriny ako pred desiatimi rokmi. Pri rozhodovaní sa o výmene starých elektrospotrebičov za nové treba brať do úvahy aj tieto skutočnosti.

Pranie a sušenie

Pri práčkach s neregulovanou spotrebou vody podľa objemu bielizne treba využívať plnú kapacitu práčky.Ak má práčka program voľby polovičného množstva bielizne, jeho využívaním možno ušetriť vodu i elektrickú energiu.Program predpierania treba použiť len na skutočne silne znečistenú bielizeň.Nižšiu spotrebu sušičky možno dosiahnuť vkladaním dobre odstredenej bielizne.Príliš vlhká, ale aj príliš suchá bielizeň si vyžaduje viac energie na žehlenie.

Šetrenie energie pri chladení potravín

Šetrenie energie pri chladení potravínUšetriť sa dá výmenou starej chladničky či mrazničky za modernejší typ s nižšou spotrebou elektrickej energie a so skutočne potrebným objemom. Treba si uvedomiť, že chladnička i mraznička sú pripojené na zdroj elektrického prúdu po celý čas svojho chodu, preto je veľmi dôležité už pri kúpe si všímať, koľko elektrickej energie spotrebujú. Treba zvoliť vhodnú veľkosť chladničky i mrazničky, ktoré by mali byť zaplnené aspoň na 70 %. Chladiť prázdny priestor je zbytočným plytvaním. Chladničku i mrazničku treba umiestniť čo najďalej od tepelného zdroja a slnečného žiarenia – čím nižšia je teplota okolia, tým nižšia je aj spotreba elektrickej energie. Chladničke ani mrazničke neprospieva vlhké prostredie. K zadnej časti chladničky i mrazničky musí byť voľný prístup vzduchu. Treba dbať na to, aby tesnenie dverí chladničky i mrazničky správne priliehalo a aby dvere nezostávali dlho otvorené. Do chladničky a mrazničky by sa mali ukladať len studené potraviny, ktorých teplota nie je vyššia ako teplota v miestnosti. Termostatom treba nastaviť vnútornú teplotu podľa obsahu chladničky. Zníženie teploty v chladničke o 2 °C znamená zvýšenie spotreby elektrickej energie asi o 15 %. Pri ukladaní čerstvých potravín do mrazničky musí byť teplota vo vnútri minimálne –22 °C. Čím nižšia je teplota, tým rýchlejšie sa tovar zmrazí a kvalita zostane zachovaná.Počas celého času uskladnenia potravín v mrazničke treba dodržiavať rovnomernú teplotu. Predpokladom zachovania kvality potravín je dodržanie teploty –18 °C. Pravidelné odmrazovanie predchádza zvyšovaniu spotreby – (1 cm námrazy spôsobuje 70-percentné zvýšenie spotreby elektrickej energie). Teplotu v chladničke treba prispôsobiť uskladňovaným potravinám – zbytočne nízka teplota zvyšuje spotrebu elektrickej energie. Keďže rôzne potraviny potrebujú pri uskladnení rôzne teploty, chladiaci priestor v chladničke je rozdelený do troch teplotných častí: mraziaca časť, chladiaca zóna s teplotou 4 až 10 °C, „pivničná zóna“ s teplotou 10 až 15 °C.

Úspora energie pri varení a pečení

Pri varení je vhodné používať pokrievku. Varenie bez pokrievky znamená 150 – 300-percentné zvýšenie spotreby energie. To platí rovnako pre elektrický i plynový sporák. Dná hrncov majú byť rovné, najmä pri varení na elektrickom sporáku. Nerovné dno zvýši spotrebu energie až o 40 %. Veľkosť dna hrnca má byť rovnaká ako veľkosť varnej platne elektrického sporáka. Ak je hrniec menší, napríklad o 3 cm, strata energie je až 30 %. V rámci možností je vhodné využívať tlakové hrnce, najmä pri dlhšie trvajúcej príprave jedál (15 až 50% úspora energie). Tajomstvo úspory spočíva v skrátení času varenia a v tom, že po dosiahnutí zodpovedajúceho tlaku možno znížiť príkon. Variť treba v primeranom množstve vody. Jej nadmerné množstvo znamená nielen vyššiu spotrebu vody, ale aj energie. Pri zohrievaní jedného litra vody tam, kde stačí štvrť litra, je spotreba energie vyššia o 25 %. Elektrický sporák treba zapínať, až keď je hrniec na platni a vypínať ešte pred koncom varenia. Energeticky výhodné je používať moderné domáce elektrospotrebiče – rýchlovarné kanvice, mikrovlnné rúry, kávovary a pod.

Elektrospotrebiče v pohotovostnej prevádzke

V každej domácnosti je istý počet elektrospotrebičov, ktoré spotrebúvajú energiu bez toho, aby boli v prevádzke. Sú v pozícii, ktorú nazývame „stand-by“ (pohotovostná prevádzka). Je to vtedy, keď po ich vypnutí stále svieti malé červené alebo zelené svetielko. Elektrospotrebič sa stále nachádza v prevádzke (hoci nie je práve aktívny) a tým spotrebúva elektrickú energiu. Typickým príkladom sú televízory alebo videorekordéry, ktoré môžeme vypnúť hlavným vypínačom, nielen diaľkovým ovládaním. Ak sa príkon všetkých týchto elektrospotrebičov spočíta, môžu spolu predstavovať dokonca vyššiu spotrebu energie ako chladnička alebo mraznička.